Komplexný štábny nácvik aj s predstaviteľmi Červeného kríža


Komplexný štábny nácvik aj s predstaviteľmi Červeného kríža

Na komplexnom štábnom nácviku Generálneho štábu OS SR, k sérii cvičení Slovenský štít, sa podieľajú zástupcovia Slovenského Červeného kríža.
Spolupráca s humanitárnymi organizáciami je jednou z úloh, ktoré sú pravidelne precvičované počas výcvikových aktivít ozbrojených síl. Aj z tohto dôvodu je počas celého nácviku prítomný zástupca Slovenského Červeného kríža Marián Záhorec, koordinátor pre krízový manažment. Pre lepšie pochopenie ich aktivít na modernom bojisku bola súčasťou nácviku prezentácia všetkých troch organizácií Červeného kríža pôsobiacich na Slovensku. Na úvod vo svojej prezentácii, generálna sekretárka SČK, Zuzana Rosiarová objasnila organizačnú štruktúra národnej organizácie, jej spôsobilosti ako aj vykonávanú činnosť. "Slovenský Červený kríž reprezentuje viac ako 67 tisíc členov," uviedla Zuzana Rosiarová. 
V následnej prezentácii bývalej delegátky Medzinárodného výboru ČK (ICRC), Barbari Nádašiovej  sa účastníci nácviku dozvedeli o spôsobilostiach ICRC, ako jednej z častí hnutia spôsobilej poskytovať humanitárnu pomoc v prostredí vojnového konfliktu. "Celá činnosť hnutia je podriadená dodržiavaniu siedmich základných princípov, ľudskosti, nestrannosti, neutrality, nezávislosti, dobrovoľnosti, jednotnosti a univerzálnosti," povedala Barbara Nádašiová.
Záver série prezentácii bol venovaný činnosti Medzinárodnej Federácie ČK (IFRC), ktorú predniesla jej delegátka Mette Petersen, ktorá vo svojej prednáške ozrejmila spôsobilosti federácie, jej logistické vybavenie a spôsoby nasadenia.
Pochopenie tejto problematiky na strategickom stupni velenia dáva základ na úspešnú spoluprácu v prípade krízovej situácie či už doma, alebo v medzinárodnom meradle.

Pripravenosť štábov a veliteľov, je popri vycvičenosti vojsk viesť operácie jednou z kľúčových podmienok pre úspešné plnenie úloh ktoré sú pred ozbrojené sily položené v zmysle zákona o ozbrojených silách. Zintenzívnenie výcvikových aktivít po minuloročnom zameraní sa najmä na taktické jednotky sa postupne presúva na preverenie veliteľských orgánov a  štábov efektívne plánovať a riadiť vojenské operácie v náročných podmienkach moderného bojiska.


Komplexný štábny nácvik aj s predstaviteľmi Červeného krížaKomplexný štábny nácvik aj s predstaviteľmi Červeného krížaKomplexný štábny nácvik aj s predstaviteľmi Červeného krížaKomplexný štábny nácvik aj s predstaviteľmi Červeného kríža

Autor: OOd NGŠ , Foto: autor - Dátum: 14.03.2016
Čítanosť: 1695
Verzia pre tlač

Skočiť na menu