Preskocit navigáciu

Kurz povodňovej záchrany na Lešti


Kurz povodňovej záchrany na Lešti

 V priestoroch Centra výcviku Lešť v týchto týždňoch prebiehajú účelové kurzy povodňovej záchrany. Vedie ich inštruktor Odboru špeciálneho výcviku čatár Vladimír Penička. Každý kurz trvá jeden týždeň. „Kurz má napomôcť, aby príslušníci ozbrojených síl v prípad potreby pri spoločnom zásahu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru pri povodniach vedeli účinne a efektívne spolupracovať pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm. Napríklad pri povodniach, či pretrhnutí hrádzí... V tomto roku uskutočňujeme päť takýchto kurzov. Z roka na rok je o ne čoraz väčší záujem. Frekventanti kurzu sú z útvarov a zariadení ozbrojených síl z celého Slovenska.“
Kurz pozostáva z teoretickej časti, v ktorej sa oboznámia jeho účastníci s legislatívou v tejto oblasti. Ale aj s technikou a postupmi, ktoré Hasičský a záchranný zbor používa. Oboznámili sa tak s improvizovanými protipovodňovými bariérami, s klasickým vrecovaním, ale aj s modernými montovateľnými bariérami, či vodou plniteľnými vakmi. Súčasťou kurzu je aj praktická záchrana topiaceho, jeho vytiahnutie do člna a poskytnutie prvej pomoci.
Takmer tri desiatky vojakov (medzi nimi aj jedna žena) už v závere kurzu hravo zvládli výstavbu montovateľnej bariéry pozostávajú z dielcov. Zhruba 50 -metrový úsek postavili za necelých 5 minút. Klasickým vrecovaním, ktoré si taktiež vyskúšali, by im to trvalo hodiny... Kurz ich zaujal. Aj rotmajstra Jána Bogáňa z útvaru Čestnej stráže prezidenta SR. „Očakával som od neho, že získam potrebné vedomosti, lepší prehľad a rozhľad ako zasahovať pri živelných pohromách. Moje predstavy sa naplnili. Som spokojný. Spoločne s kolegami z útvaru sme pomáhali pri záplavách v Devínskej Novej Vsi. Teraz už budem vedieť lepšie ako pôsobiť,“ hovorí veliaci poddôstojník čaty.
Kurz oceňuje aj čatár Pavol Záhorčák z Veliteľstva posádky Bratislava. Pri povodni v Devíne vrecoval. Po ukončení kurzu už vie ako inštruovať svojich kolegov pri podobných zásahoch. Veliteľ družstva prešovského práporu Istar čatár Ján Varjan by kurz odporučil minimálne všetkým veliteľom družstiev. „Aby sme vedeli v prípade potreby efektívne spolupracovať s hasičmi. Po návrate domov k útvaru ma čaká v tejto problematike inštruovaníe svojich podriadených.“ Zdravotníčka z rožňavského práporu RCHBO čatárka Katarína Anderková hovorí, že viac menej vedela do čoho ide. Lebo niektorí jej kolegovia zdravotníci kurz absolvovali minulý rok.
Vedúci kurzu čatár Penička poznamenáva, že frekventantom dala asi najviac zabrať záchrana topiaceho, jeho vytiahnutie do člna a potom klasické vrecovanie. Teda plnenie vriec pieskom, či iným materiálom a následne stavanie protipovodňovej hrádze z vriec. „Na záver dostanú od nás certifikát a preukaz, kde je číslo osvedčenia o absolvovaní kurzu. Príslušníci hasičského zboru už vedia, že keď sa objavia pri povodniach ako pomoc príslušníci ozbrojených síl a majú preukaz, tak môžu plnohodnotne spolupracovať s nimi a viesť svoju skupinu vojakov pri danej činnosti. Lebo vedia pracovať s materiálom, ktorý používajú hasiči. Ohlasy na tento kurz sú z útvarov dobré. Chceli by sme v budúcnosti začať robiť aj ďalšiu, nadstavbovú časť kurzu. V ňom by účastníci kurzu plnili úlohy už priamo na cvičení hasičského záchranného zboru. Vyskúšali by si spoluprácu pri praktickom zásahu,“ konštatuje čatár Penička. Jeho čaká takéto cvičenie v priebehu mája.


Kurz povodňovej záchrany na LeštiKurz povodňovej záchrany na LeštiKurz povodňovej záchrany na LeštiKurz povodňovej záchrany na LeštiKurz povodňovej záchrany na Lešti2Kurz povodňovej záchrany na Lešti2Kurz povodňovej záchrany na Lešti2Kurz povodňovej záchrany na Lešti2Kurz povodňovej záchrany na Lešti3Kurz povodňovej záchrany na Lešti3Kurz povodňovej záchrany na Lešti3Kurz povodňovej záchrany na Lešti3Kurz povodňovej záchrany na Lešti4Kurz povodňovej záchrany na Lešti4Kurz povodňovej záchrany na Lešti4Kurz povodňovej záchrany na Lešti4Kurz povodňovej záchrany na Lešti5Kurz povodňovej záchrany na Lešti5

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 14.04.2016
Čítanosť: 3017
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share