Preskocit navigáciu

Genpor. v. v. Anton Muržic - jubilant


Genpor. v. v. Anton Muržic -  jubilant

Zanechal nezmazateľnú stopu v rozvoji vysokého vojenského školstva na Slovensku a na Liptove. 3. júna 2016 sa dožil 90- tich rokov. Generálporučík v. v. Dr. h. c. Ing. Anton Muržic. V tento deň sa k jeho významnému životnému jubileu uskutočnil v Akadémii ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostný nástup vojakov, študentov, zamestnancov školy, aby vzdali hold tejto na oslave prítomnej osobnosti, ktorá svoj život navždy spojila s armádou, ozbrojenými silami a vojenským školstvom.
Bohatú vojenskú kariéru začal ako dôstojník delostrelectva batérie v protitankovom delostreleckom pluku. Úspešne vykonával základné i vyššie veliteľské a štábne funkcie v 16 posádkach, ako 31 ročný už velil ťažkej delostreleckej brigáde. Najväčšie úsilie vždy venoval organizácii prípravy mladých vojakov, čo sa zúročilo v jeho služobnej kariére, ktorá je od roku 1961 až po rok 1987 spojená s vojenským školstvom. Stál pri zrode Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši, významne sa zaslúžil o jej zriadenie r.1973 a od jej založenia bol jej veliteľom - rektorom. Škola pod jeho velením získavala na kvalite, vychovala pre školené druhy vojsk a potreby NH tisíce vysokokvalifikovaných odborne zdatných absolventov a stala sa významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou.
Na tomto slávnostnom nástupe v pozdravnom prejave pripomenul terajší rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. zásluhy genpor. Muržica na výstavbe a dokončení areálu vysokej vojenskej školy na Liptove, jeho starostlivosť o prípravu a zabezpečenie personálu, zásluhy na zvyšovaní kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru. Vyzdvihol jeho osobné vlastnosti ako neúnavnosť v zavádzaní nových foriem a metód výučby a výcviku, pracovitosť, cieľavedomosť a osobnú disciplínu a tiež náročnosť a vyžadovanie dôkladného plnenia úloh. Doc. Puttera zdôraznil, že jubilant sa stal človekom s obrovským rešpektom a pre súčasnú generáciu inšpiráciou a príkladom. „Výnimočnosť genpor. Muržica je zvečnená na tejto akademickej pôde“, uviedla v pozdrave gen. riaditeľka SEĽUZ MO SR JUDR. Eleonéra Kišová a dodala „dnešná Akadémia ozbrojených síl je dôkazom, že sa mu dielo podarilo a stal sa významnou osobnosťou histórie tejto školy“.
Genpor. Muržic bol za svoju prácu ocenený viacerými rezortnými a štátnymi vyznamenaniami. K nim pribudli v tento významný narodeninový deň aj „pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR“ I. stupňa a „pamätná medaila rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika“ za budovanie, rozvoj a podporu vojenského vysokého školstva.
Ku gratulantom sa v tento deň pripojili náčelník GŠ OS SR gen. Milan Maxim, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., primátorka mesta Vrbové (rodisko gen. Muržica) Mgr. Ema Maggiová, brig. gen. v. v. Ján Iľanovský, pplk. v .v. Dr. Peter Kramarčík za Zväz vojakov SR, a rad nemenovaných hostí, členov Akademického senátu, Vedeckej rady AOS, zamestnancov a vojakov školy.
Kytice kvetov, slová vďaky, uznania, spomienky genpor. Muržica dojali a uviedol, že hoci je viac rokov mimo vojenského života a nežije v Liptove (do dôchodku odišiel r.1987, žije v Piešťanoch), vojenské školstvo ostalo jeho srdcovou záležitosťou a veľmi rád sa na Liptov na pôdu dnešnej vysokej vojenskej školy vracia a zaujíma sa o jej život. Vojaci vzdali hold jubilantovi slávnostným pochodom.


Genpor. v. v. Anton Muržic -  jubilantGenpor. v. v. Anton Muržic -  jubilantGenpor. v. v. Anton Muržic -  jubilant

Autor: -hg- AOS LM , Foto: autor - Dátum: 06.06.2016
Čítanosť: 2036
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share