Preskocit navigáciu

Veliteľ Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR


mjr. Mgr. art Boris HOKINA

Veliteľ Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR mjr. Mgr. art Boris HOKINA

Narodil sa 7. septembra 1975

Vzdelanie
1990 – 1993    Vojenské konzervatórium, Roudnice nad Labem, Česká republika; hra na hudobný nástroj, klarinet
1994 – 1996    Štátne konzervatórium, Košice
1997 – 2003    Konzervatórium, Bratislava - dirigovanie
1998 – 2003    Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy; hudobná veda

2011 – 2013     Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Odbor Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy

Kurzy
2008    Manažment pre úroveň líniový manažér
2011    Správne právo v prvom stupni

Vykonávané funkcie
1994 – 1996    orchestrálny hráč, Posádková hudba Banská Bystrica
1996 – 2000    orchestrálny hráč, Posádková hudba Bratislava
2000 – 2003    hudobník - sólista, Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava
2004                  koncertný majster Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava
2005 – 2009    zástupca veliteľa Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava
2009                  vedúci starší dôstojník – dirigent Vojenská hudba Ozbrojených síl SR Bratislava

Ocenenia a vyznamenania
2004    Za vernosť Ozbrojeným silám – I. stupeň
2006    Za vernosť Ozbrojeným silám – II. stupeň
2014    Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky


Jazyková pripravenosť
anglický jazyk LSRW (2, 2+, 2, 2+)

 

Skočiť na menu
Share