Preskocit navigáciu

Ozbrojené sily SR stále atraktívne


Ozbrojené sily SR stále atraktívne

Nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2016, má ambíciu vytvoriť predpoklady na budovanie moderných a dobre vycvičených Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Jeho rozhodujúcim benefitom je nielen príležitosť stabilizovať kvalifikovaný a skúsený vojenský personál, ale aj tvorba vhodného prostredia pre skvalitnenie systému personálneho manažmentu vo vzťahu k novým zdrojovým možnostiam v perspektíve  rozvojového plánu rezortu ministerstva obrany.

Filozofia  štátnej služby profesionálneho vojaka ako celoživotného povolania umožňuje vynikajúcim a odborne pripraveným profesionálnym vojakom v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov byť ustanovení do kategórie dôstojníkov za stanovených zákonných podmienok, čím sa zabezpečuje flexibilnejší prístup k doplňovaniu hodnostného zboru dôstojníkov.  Výber na dôstojnícku funkciu vyhlasuje služobný úrad na základe potrieb ozbrojených síl alebo požiadaviek veliteľov.

V dňoch 6. – 23. júna prebiehalo na Odbore personálnych činností  Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš overenie splnenia podmienok pri výbere na dôstojnícku funkciu v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov. Schopnosť uspieť si vyžaduje nielen osobnostné vlastnosti, akými sú najmä rozhodnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť či disciplinovanosť, no v neposlednom rade splnenie kvalifikačných predpokladov a odborných znalostí kandidátov.

          V súčasnej dobe realizuje Odbor doplňovania a výberu personálu  Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš  výberové konanie na obsadenie základných dôstojníckych funkcií. Toto výberové konanie je určené pre absolventov civilných vysokých škôl.  Po úspešnom absolvovaní výberového konania sa záujemcovia zaradia na funkcie s prihliadnutím na ich spôsobilosti  a v  súlade s potrebami OS SR.Autor: OOD NGŠ , Foto: autor - Dátum: 27.06.2016
Čítanosť: 1698
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share