Preskocit navigáciu

Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016


Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016

Za riadenia príslušníkov odboru bojovej podpory operácií štábu strategického plánovania GŠ OS SR začalo dňa 5. septembra 2016 vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany medzinárodné cvičenie odberových tímov Toxic Valley 2016. Na cvičení sa zúčastňujú príslušníci ozbrojených síl Belgicka, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, USA a Národnej kriminálnej agentúry MV SR. Hlavným cieľom cvičenia je precvičiť odborné spôsobilosti RCHBO v reálnych podmienkach a tak pripraviť samotné tímy pre odber vzoriek a mobilné chemické laboratória na plnenie úloh v medzinárodných podmienkach v súlade so štandardami NATO. Na úvod riadiaci cvičenia zdôraznil jedinečné možnosti VTC RCHBO precvičiť a zjednotiť postupy odberu vzoriek, identifikácie TCHL, dekontaminácie a samotnú spoluprácu tímov pri plnení ich odborných úloh s reálnymi TCHL. Riadiaci štáb cvičenia pripravil pre cvičiacich scenáre s novými výzvami, ktoré preveria ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť. Cvičenie pre odberové tímy potrvá do 9. septembra 2016 a pre mobilné chemické laboratória do 16. septembra 2016.


Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016

Autor: OdBPO ŠbSP , Foto: autor - Dátum: 06.09.2016
Čítanosť: 2507
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share