Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016


Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016

Za riadenia príslušníkov odboru bojovej podpory operácií štábu strategického plánovania GŠ OS SR začalo dňa 5. septembra 2016 vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (VTC RCHBO) Zemianske Kostoľany medzinárodné cvičenie odberových tímov Toxic Valley 2016. Na cvičení sa zúčastňujú príslušníci ozbrojených síl Belgicka, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska, USA a Národnej kriminálnej agentúry MV SR. Hlavným cieľom cvičenia je precvičiť odborné spôsobilosti RCHBO v reálnych podmienkach a tak pripraviť samotné tímy pre odber vzoriek a mobilné chemické laboratória na plnenie úloh v medzinárodných podmienkach v súlade so štandardami NATO. Na úvod riadiaci cvičenia zdôraznil jedinečné možnosti VTC RCHBO precvičiť a zjednotiť postupy odberu vzoriek, identifikácie TCHL, dekontaminácie a samotnú spoluprácu tímov pri plnení ich odborných úloh s reálnymi TCHL. Riadiaci štáb cvičenia pripravil pre cvičiacich scenáre s novými výzvami, ktoré preveria ich odbornú a odborno-taktickú pripravenosť. Cvičenie pre odberové tímy potrvá do 9. septembra 2016 a pre mobilné chemické laboratória do 16. septembra 2016.


Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016Medzinárodné cvičenie Toxic Valley 2016

Autor: OdBPO ŠbSP , Foto: autor - Dátum: 06.09.2016
Čítanosť: 1763
Verzia pre tlač

Skočiť na menu