Preskocit navigáciu

Preskúšanie skúšobného komisára techniky PHM v ZZ III. Zemianske Kostoľany


Preskúšanie skúšobného komisára techniky PHM v ZZ III. Zemianske Kostoľany

     Dňa 4. októbra 2016 bolo na základe rozhodnutia náčelníka odboru služby PHM ÚLZ Trenčín pplk. Ing. Tibora Meliša v priestoroch ZZ III. Zemianske Kostoľany vykonané preskúšanie skúšobného komisára techniky PHM.

     V prvej časti určená komisia preverila teoretické znalosti a vedomosti z oblasti základov hydromechaniky, teórie a konštrukcie čerpadiel na PHM, takticko-technických údajov a konštrukcie čerpacích agregátov KD-200, PD-48/150 a NEM 2 ½, konštrukcie hlavných skupín a podskupín techniky PHM, pravidiel bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri prevádzke techniky PHM  a zásad ochrany životného prostredia pred nepriaznivými účinkami ropných produktov. Druhá časť preskúšania bola venovaná prevereniu praktických znalostí z obsluhy, konštrukcie, ošetrovania a opráv čerpacích agregátov.

     Na záver komisia zložená z príslušníkov ÚLZ Trenčín, ZZ III. Zemianske Kostoľany, CMaS Žilina vyhodnotila obe časti preskúšania známkou „vyhovel“ a následne bolo čat. Borisovi Debnárovi (ZZ III. Zemianske Kostoľany) odovzdané osvedčenie o vymenovaní, preukaz a pečiatka skúšobného komisára.


Preskúšanie skúšobného komisára techniky PHMPreskúšanie skúšobného komisára techniky PHMPreskúšanie skúšobného komisára techniky PHMPreskúšanie skúšobného komisára techniky PHMPreskúšanie skúšobného komisára techniky PHM

Autor: npor. Ing. Gabriel BARÁK , Foto: npor. Ing. Gabriel BARÁK - Dátum: 04.10.2016
Čítanosť: 1875
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share