Preskocit navigáciu

Generál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulte


Generál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulte

Dňa 7.10.2016 sa uskutočnilo v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach slávnostné stretnutie k otvoreniu nového akademického roka 2016/2017, zorganizované pri príležitosti nástupu prvých študentov – kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
Dlhodobo pripravovaný model vysokoškolskej prípravy leteckých vojenských profesionálov sa stal realitou a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa začala podieľať na príprave odborníkov pre štátny sektor, stala sa partnerom pre rezort Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po viac ako trojročnej náročnej príprave spojenej, napríklad aj s vytvorením vhodných legislatívnych podmienok (prijatie zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov) a po viacerých pracovných stretnutiach zainteresovaných subjektov došlo dňa 27.1.2016 k zavŕšeniu prípravnej etapy a to k podpisu Zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Technickou univerzitou v Košiciach o zabezpečení vysokoškolského vzdelávania kadetov v leteckých študijných programoch 1. a 2. stupňa.
Potvrdenie opodstatnenosti a trvalej udržateľnosti zavedeného modelu vzdelávania kadetov nebude možné bez vzájomnej podpory a pomoci uvedených zložiek. Preto je veľmi potešiteľné, že na stretnutí študentov, pracovníkov a vedenia Leteckej fakulty sa zúčastnili všetci najvyšší predstavitelia uvedených subjektov: rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., kvestor Technickej univerzity v Košiciach Ing. Marcel Behún, PhD., Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Ing. Milan Maxim, Veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajor Ing. Miroslav Korba, rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a prorektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pre vojenské veci plukovník Ing. Ľubomír Matta.
Zapojenie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach do vysokoškolskej prípravy vojenských leteckých odborníkov je príležitosťou a výzvou, ale súčasne aj ako prejav dôvery predstaviteľov rezortu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 


Generál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulteGenerál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulteGenerál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulteGenerál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulteGenerál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulte 2Generál Maxim otvoril akademický rok na leteckej fakulte 2

Autor: zdroj: TUKE , Foto: TUKE - Dátum: 10.10.2016
Čítanosť: 2961
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share