Preskocit navigáciu

Ukončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v Poprade


Ukončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v Poprade

     Slávnostným nástupom dňa 27. októbra 2016 sa skončila činnosť Multifunkčnej zásobovacej základne Východ (MLFZZ V). V súlade s prebiehajúcimi organizačnými zmenami  v Ozbrojených silách Slovenskej republiky dňom 31. októbra 2016 po štrnástich rokoch skončila svoju činnosť MLFZZ V v štruktúre logistických základní a k 1. novembru na jej základe vznikli dve nové súčasti: Centrum zásob Poprad v podriadenosti Zásobovacej základne I. Nemšová (do 31. októbra 2016 Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Nemšová) a Jednotka mobilizačného doplňovania Poprad v podriadenosti Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Veliteľstva pozemných síl OS SR. Veliteľ MLFZZ V Poprad podplukovník Martin Stanko v úvode slávnostného nástupu privítal veliteľa Úradu logistického zabezpečenia OS SR (ÚLZ OS SR) plukovníka gšt. Jána Žarnovického, veliteľa MLFZZ Západ podplukovníka Imricha Nagyho, náčelníka štábu MLFZZ Západ majora Vladimíra Mikláša a zhrnul históriu a poslanie útvaru počas jeho existencie, ktorá siaha až do tridsiatich rokov predvojnového obdobia. 

     Veliteľ ÚLZ OS SR plukovník gšt. Ján Žarnovický vo svojom príhovore zhodnotil pôsobenie základne v štruktúre ÚLZ OS SR a poďakoval príslušníkom základne za prácu, ktorú vykonali v prospech OS SR a pri plnení úloh organizačných zmien. V závere prejavu ako prejav morálneho ocenenia odovzdal veliteľovi základne pamätnú plaketu.
     Veliteľ základne podplukovník Martin Stanko v závere slávnostného nástupu udelil disciplinárne odmeny profesionálnym vojakom základne a odovzdal príslušníkom základne ďakovné listy.

     Po prečítaní personálneho rozkazu sa od 1 .novembra 2016 náčelníkom novovzniknutého Centra zásob Poprad stal major Ondrej Šomský.

     História pôsobenia vojenských útvarov v objekte sklady Poprad – Stráže siaha do obdobia pred II. sv. vojnou. Prvé budovy boli postavené v r. 1938 a určené pre skladovanie proviantného materiálu (odtiaľ pochádza aj jej pomenovanie objektu obyvateľmi mestskej časti Stráže – „proviant). MLF ZZ Východ svoju históriu datuje od r. 1950, keď bol v objekte dislokovaný 3. Ústredný traktorový sklad. Od vtedy sa viackrát zmenil názov útvaru, ale zostalo mu zameranie na skladovanie technického materiálu.

     MLF ZZ Východ vznikla 1.7.2002. Priamym predchodcom bola 5. Základňa technického materiálu. K MLF ZZ Východ boli pričlenené aj pobočky zásobovacích základní (s personálom a materiálom), ktoré pôsobili v objekte a to pobočka:

·         5. základne ženijného materiálu,

·         5. základne spojovacieho materiálu,

·         5. základne chemického materiálu,

a ďalej

·         Zdravotnícka základňa L. Mikuláš – pobočka Podolínec,

·         Základňa proviantného materiálu Nitra – pobočka Podolínec.

     Nadriadeným stupňom MLF ZZ Východ bolo veliteľstvo logistiky a jej prvým veliteľom bol veliteľ zrušenej 5. Základne technického materiálu pplk. Ing. Alexander ŠIMKO. Poslaním MLF ZZ Východ bolo zabezpečenie centrálneho zásobovania útvarov a zariadení ozbrojených síl SR a zahraničných mierových misií obhospodarovaným materiálom zásobovacích tried I, II a IV, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ a zabezpečenie prepravy materiálu a techniky pre OS SR distribučným strediskom dopravy.         

     Sesterskou základňou s podobnou pôsobnosťou bola MLF ZZ Západ v Nemšovej, s ktorou sa MLF ZZ Východ mala podieľať na zásobovaní útvarov a zariadení OS SR.V septembri roku 2004 bola k MLF ZZ Východ pričlenená celá pobočka v KREMNICI ako Úsek zásobovania topografickým materiálom. (4 zamestnanci oddelenia špeciálneho materiálu boli súčasťou základne od jej vzniku).

     Dňom 1.7.2009 bola MLF ZZ V Poprad prepodriadená v oblastiach velenia, riadenia, pohotovosti a BoPo z podriadenosti Velog priamo pod Veliteľstvo síl výcviku a podpory Trenčín. Odborne – v oblastiach skladovania a zásobovania, evidencie a účtovania materiálu pre OS SR bola MLF ZZ Východ podriadená Spoločnému centru materiálového manažmentu Trenčín. Rozdiel vo velení a odbornom riadení MLF ZZ Východ, prejavujúci sa dopad hospodárskej krízy a posilňovanie spôsobilosti MLF ZZ Západ viedli k úvahám o vytvorení Skladu Poprad v podriadenosti MLF ZZ Západ alebo až k úplnému zrušeniu MLF ZZ Východ.  Priamym dôsledkom týchto úvah bolo zrušenie pobočky v Kremnici k 30.11.2010. Tabuľkové počty PrV a zamestnancov a väčšiu časť uloženého materiálu z Kremnice prevzala MLF ZZ Východ, časť materiálu bola zrušená a časť materiálu bola odsunutá k MLF ZZ Západ.

     Z dôvodu  zrušenia VSVaP bola dňom 1.1.2014  MLFZZ Východ Poprad prepodriadená pod Úrad logistického zabezpečenia OS SR.


Ukončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v PopradeUkončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v PopradeUkončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v PopradeUkončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v PopradeUkončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v PopradeUkončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v PopradeUkončenie činnosti Multifunkčnej zásobovacej základne Východ v Poprade

Autor: nrtm. Novomestský , Foto: nrtm.Novomestský - Dátum: 27.10.2016
Čítanosť: 1806
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share