Preskocit navigáciu

Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne


Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne

Dňa 21. novembra privítal veliteľ 4. SLOVCONU podplukovník. Ľubomír Rapco striedajúcu jednotku 5. SLOVCON pod velením podplukovníka Olivera Toderišku na letisku HKIA v Kábule. Dohliadať na odovzdanie a prevzatie operačnej úlohy a poskytovať všestrannú metodickú pomoc a podporu bolo v kompetencii riadiacej skupiny pod velením plukovníka gšt. Jána Mareka zástupcu veliteľa SCKM.
Jednou z ďalších povinností veliteľa riadiacej skupiny bolo aj odovzdanie udelených vojenských krížov: “Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii“ určeným príslušníkom zahraničných armád, navrhnutých zo strany veliteľa 4. SLOVCONU, ako poďakovanie za významnú spoluprácu pri plnení operačných úloh. Túto povinnosť si splnil počas jednotlivých naplánovaných návštev a pracovných rokovaní v priestoroch pôsobenia príslušníkov slovenského kontingentu.
Jeden z vyznamenaných bol aj veliteľ 13. účelového uskupení AČR plukovník gšt. Ing. Miroslav Svoboda MSS, ktorý tento čas využil a tiež osobitne poďakoval príslušníkom 4.SLOVCONU udelením pamätných listov.
Návšteva na Veliteľstve operácie RESOLUTE SUPPORT (HQ RS) v Kábule bola uskutočnená dňa 24.11.2016, kde bol plukovník Marek informovaný o činnostiach na jednotlivých pracoviskách tu pôsobiacich príslušníkov SLOVCONU a vykonal rokovanie s plukovníčkou Jeane Hardrhatovou o novo obsadzovanej pozícii.
Dňa 26.11. 2016 navštívil plukovník Marek kemp MOREHEAD, kde pôsobí jednotka SOAT (poradný tím pre špeciálne operácie) a stretol sa s veliteľom SOAG z USA plukovníkom Martinom J.Schmidtom, ktorý veľmi kladne hodnotil pôsobenie slovenských príslušníkov z 5. pŠU v Žiline.
Počas ďalších dní plukovník Marek navštívil priestory pôsobenia ďalších príslušníkov SLOVCON na ROLE 1&2 HKIA, kde vykonal pracovné rokovanie s riaditeľkou ROLE 1&2 („Medical Director“) podplukovníčkou Rebekah Briscoeovou, ohľadom činnosti a spôsobilostí slovenského zdravotníckeho personálu na ROLE 2. Nevynechal ani stretnutie s príslušníkmi VzS OS SR, ktorí pôsobia na pozíciach v Air Advisory Team (AAT) na HKIA a to v priestore ich denného nasadenia – afganskej vojenskej časti letiska HKIA. Utužovanie medzinárodných vzťahov zavŕšil na poslednej návšteve u jednotky NATO DCM-C, kde sa zoznámil s oblasťou pôsobenia našich príslušníkov spojovacej odbornosti a ich plnených úlohách.
Slávnostné odovzdanie a prevzatie operačnej úlohy medzi veliteľom 4. a 5. SLOVCONU sa uskutočnilo dňa 30. novembra. Zástupca veliteľa strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR plukovník Marek tu vyhodnotil činnosť dosiaľ plnených operačných úloh, poďakoval za výbornú prácu príslušníkom 4.SLOVCON RS Afganistan pod velením podplukovníka Rapca a veliteľovi 5. SLOVCONU podplukovníkovi Toderiškovi a jeho príslušníkom zaprial veľa správnych rozhodnutí pri plnení úloh v operácii Resolute Support v Afganistane.


Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešneStriedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešneStriedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešneStriedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešneStriedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 2Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 2Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 2Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 2Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 3Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 3Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 3Striedanie slovenského kontingentu operácie RESOLUTE SUPPORT v Afganistane prebehlo úspešne 3

Autor: RS SLOVCON , Foto: autor - Dátum: 02.12.2016
Čítanosť: 1794
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share