Preskocit navigáciu

Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO


Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO

Za účasti generálmajora Waltera Huhna, veliteľa Skupiny NATO pre komunikačné a informačné systémy (NCISG – NATO CIS Group), veliteľa JFTC Bydgošť, zástupcov Generálneho štábu Poľskej republiky, príslušníkov NCISG, starších národných vojenských predstaviteľov a zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy sa dňa 26.01.2017 sa uskutočnil v Bydgošti (Poľsko) slávnostný akt odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa 3. spojovacieho práporu NATO (3rd NSB – NATO Signal Battalion). Prápor, ktorý vznikol v roku 2010, je organickou súčasťou NCISG a do jeho štruktúry patrí aj nasaditeľný modul KIS, dislokovaný v Ružomberku (DCM – Deployable CIS Module).
Doterajší veliteľ 3NSB podplukovník Alois Zdrha pôsobil vo funkcii veliteľa od 01.08.2013. Ako zdôraznil vo svojom príhovore generálmajor Huhn, podplukovník Zdrha sa výraznou mierou podieľal na funkčnom dobudovaní spôsobilostí práporu čím umožnil jeho plné nasadenie do operácií a programu vojenských cvičení NATO. 3 NSB sa tak spolu s ďalšími dvomi spojovacími prápormi stal nenahraditeľnou súčasťou systému poskytovania a podpory nasaditeľných systémov KIS, čo je prioritným poslaním NCISG.
Podplukovník Michal Klement, ktorý sa ako nový veliteľ 3NSB ujme funkcie od 01.02.2017, má bohaté skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia v medzinárodnom prostredí. Počas svojej vojenskej kariéry bol aj veliteľom DCM, ktoré patrí do štruktúry 3NSB a je dislokované v Českej republike. Táto skúsenosť by mala byť výrazným podporným prvkom pri plánovaní a zabezpečovaní služieb nasaditeľných komunikačných a informačných prostriedkov NATO v súčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom bezpečnostnom prostredí, predovšetkým prostredníctvom aktívnej účasti v operáciách a misiách NATO a napĺňaním ambiciózneho plánu vojenských cvičení NATO.
V závere svojho príhovoru zaželal veliteľ NCISG odchádzajúcemu veliteľovi práporu veľa úspechov v jeho ďalšej profesionálnej kariére, v ktorej by mal zúročiť svoje cenné skúsenosti získané počas pôsobenia v štruktúrach NATO. Od nového veliteľa práporu očakáva pokračovanie v efektívnom manažmente značne limitovaných existujúcich technických a ľudských zdrojov NATO tak, aby deklarovaná úroveň ambícií bola v každom aspekte naplnená.
Za aktívnu spoluprácu s OS SR a podporu profesionálnych vojakov OS SR pri plnení úloh v rámci modulu nasaditeľných KIS (NATO DCM) a pri príležitosti skončenia pôsobenia vo funkcii veliteľa 3. spojovacieho práporu NATO udelil náčelník Generálneho štábu OS SR pplk. Aloisovi Zdrhovi „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky“ III. stupňa (bronzový). Zároveň 1. zástupca NGŠ OS SR zaslal odchádzajúcemi veliteľovi práporu ďakovný list, v ktorom vyzdvihol jeho profesionalitu a predovšetkým jeho mimoriadny podiel na budovaní, príprave a podpore príslušníkov DCM pri ich operačnom nasadení.


Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATOZmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATOZmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATOZmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATOZmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO 2Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO 2Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO 2Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO 2Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO 3Zmena vo velení 3. spojovacieho práporu NATO 3

Autor: plk. Maroš BRLÁŠ , Foto: NCISG/3 NSB - Dátum: 26.01.2017
Čítanosť: 2635
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share