Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava


Veliteľské zhromaždenie veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava

V súlade s Plánom prípravy Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) vo výcvikovom roku 2017 (VR) sa v piatok 10. februára za prítomnosti hlavných funkcionárov a veliteľov podriadených súčastí uskutočnilo veliteľské zhromaždenie.
Na úvod si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého generálmajora v. v. Ing. Rudolfa Juricu, prvého veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava po zániku čs. federálnej armády.

Veliteľ plukovník Ing. Igor Jančovič konštatoval, že VePBA pokračovalo vo VR 2016 v rozvíjaní komplexnej pripravenosti na naplnenie poslania, pričom naďalej plnilo úlohy v podmienkach limitovaných rozpočtových zdrojov. Významným merateľným ukazovateľom bolo zabezpečenie 377 štátno-protokolárnych aktivít, vrátane úloh počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a Čestného stráženia v Národnej rade SR.
Na záver poďakoval prítomným za dosiahnuté pozitívne výsledky a prezentoval zámer plnenia úloh vo VR 2017. Za veľkú výzvu považuje úlohu stanovenú NGŠ OS SR reorganizovať VePBA na novú organizačnú štruktúru a vytvorenie roty podpory velenia GŠ. Za nemenej dôležitú považuje aj reorganizáciu Čestnej stráže OS SR a postupné navýšenie počtov o 16 PrV v hodnosti vojak druhého stupňa.



Autor: por. Bc. Zuzana LANČARIČOVÁ , Foto: por. Bc. Zuzana LANČARIČOVÁ - Dátum: 10.02.2017
Čítanosť: 1795
Verzia pre tlač

Skočiť na menu




Share