Preskocit navigáciu

V Zásobovacej základni II. Martin sa stretli opravári dvoch štátov


V Zásobovacej základni  II.  Martin sa stretli opravári dvoch štátov

     V dňoch 14.-16. februára 2017 sa uskutočnilo druhé bilaterálne rokovanie pracovnej skupiny, ktorého cieľom bolo hlbšie posúdiť možnosti spolupráce v oblasti opráv a údržby pozemnej výzbroje a techniky (PVaT) medzi Ozbrojenými silami SR (OS SR) a Armádou Českej republiky (AČR).
Činnosť pracovnej skupiny napĺňa zámer Dohody medzi vládou České republiky a vládou Slovenskej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany zo zbierky medzinárodných zmlúv. Uvedené pracovné rokovanie bolo uskutočnené v nadväznosti na prvú oficiálnu návštevu funkcionárov zodpovedných za oblasť údržby a opráv PVaT, ktorá sa uskutočnila v októbri roka 2016 v priestoroch Centra zabezpečenia opráv Lázňe Bohdaneč, Česká republika (http://www.alog.army.cz/aktuality/spoluprace-acr-os-sr-pri-udrzbe-opravach-techniky ).
     Za slovenskú stranu sa pracovného rokovania zúčastnili zástupcovia Odboru logistiky Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR podplukovník Miloš Sopoliga, PhD a kapitán Ján Korenko. Za Úrad logistického zabezpečenia GŠ OS SR boli prítomní major Ľubomír Feltovič a major Róbert Mituník príslušníci Oddelenia prevádzky a opráv, Odboru výzbrojnej služby. Za českú stranu sa rokovania zúčastnil major Martin Rakušan z Odboru technického zabezpečení Agentury logistiky. Ďalej sa pracovného rokovania zúčastnil major Pavel HYNEK za Centrum zabezpečení opráv Bohdaneč, Ľuboš Stuchlý príslušník Odboru technického zabezpečení Agentúry logistiky a mjr. Karel Řezáč príslušník 142. Práporu opráv Klatovy.
     Prvý deň po príjazde zahraničných partnerov do Zásobovacej Základne II Martin (ZZ II.) sa uskutočnilo oficiálne privítanie príslušníkov AČR zástupcom veliteľa ZZII.. Následne vedúci delegácie slovenskej strany oboznámil prítomných s programom návštevy, organizačnými pokynmi. V rámci prvého bloku rokovaní bola vykonaná prezentácia ZZ II. Martin, jej štruktúra a dislokácie podriadených zložiek, v krátkosti bol predstavený región Turiec. V ďalšom bode náčelník Centra opráv ZZ II informoval o poslaní spôsobilostiach a úlohách centra. Ďalej bola prerokovaná oblasť vykonávania vojskových opráv jednotlivých druhov PVaT, ktoré sú vykonávané vlastnými silami a prostriedkami v OS SR a AČR na úrovni 3.stupňa poprípade u 2.stupňa opráv v rámci systému vojskových opráv, ktorý je totožný u oboch strán. Bola vybraná PVaT, ktorá je zastúpená v najväčšej početnosti u hlavných druhov PVaT a posúdili sa možnosti spolupráce v oblasti výmeny skúseností a technológií pri vykonávaní opráv. V rámci rokovania boli slovenskou stranou prezentované mobilné dielenské prostriedky typu DIELKON.
     Druhý deň stretnutia pracovnej skupiny pokračoval sériou prezentácii zástupcov českej strany zo zameraním na spoločnú zavedenú pozemnú výzbroj a techniku v oboch rezortoch a identifikovaním prienikov vzájomnej spolupráce. Predstavenie jednotlivých pracovísk Centra opráv ZZ II. s detailnejším prediskutovaním schopností, technologického vybavenia ako i riešených problémov bolo predmetom druhého pracovného dňa. V rámci ukážok sa predstavilo aj Centrum zásob ZZII svojou hlavnou pracovnou činnosťou- ošetrovanie, ukladanie a dlhodobá a krátkodobá konzervácia výzbroje.
Posledný deň pracovného stretnutia prebiehal u Centra metrológie a skúšobníctva Žilina (CMaS). CMaS predstavilo svoju úlohu, štruktúru a následne na jednotlivých pracoviskách odborní pracovníci detailne informovali českých partnerov o svojej práci.
     V poradí druhé pracovné stretnutie pracovnej skupiny v oblasti údržby a opráv PVaT prinieslo konkrétnejšie riešenia ďalšej spolupráce v oblasti výmeny technológií o ktoré mali záujem obe strany :
 bližšiu špecifikáciu hydraulických lisovacích zariadení pre výrobu tlakových hadíc a sortimentu spotrebného materiálu,
 dokumentáciu-technologické postupy prestavby prúdových chráničov u niektorých typov elektrocentrál
 špecifikáciu záťažového zdroja ktorý je využívaný pri opravách a revíziách elektrocentrál,
 spolupráca v oblasti výmeny skúseností a technologických postupov pri vykonávaní opráv spojovacej techniky a iné.

Poďakovanie patrí pracovnej skupine pre rozvíjanie spolupráce ako aj hlavným funkcionárom ZZ II. Martin za príkladný prístup pri usporiadaní rokovania.


V Zásobovacej základni II. Martin sa stretli opravári dvoch štátovV Zásobovacej základni II. Martin sa stretli opravári dvoch štátovV Zásobovacej základni II. Martin sa stretli opravári dvoch štátov

Autor: mjr. Feltovič , Foto: ZZ II. Marin - Dátum: 16.02.2017
Čítanosť: 955
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share