Preskocit navigáciu

Oddelenie plánovania operácií


Oddelenie plánovania operácií (OdPO) je zložka odboru pre operácie určená na plánovanie použitia síl a prostriedkov síl výcviku a podpory do operácií na území SR a mimo územia SR, na koordináciu a plnenie základných úloh a opatrení súvisiacich s hodnotením operačnej pripravenosti síl výcviku a podpory, výcvikom veliteľov a štábov na operačnom stupni velenia, s realizáciou úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe, Viedenského dohovoru ´99 a plnením úloh spravodajskej a topografickej podpory veliteľstva síl výcviku a podpory.

Plní tieto hlavné úlohy:

  • plánuje, organizuje a koordinuje operačné použitie síl a prostriedkov výcviku a podpory v operáciách medzinárodného krízového manažmentu mimo územia SR v rámci misií OSN, EU, NATO,
  • plánuje, organizuje a koordinuje prípravu, udržiavanie pohotovosti (STAND-BY) a operačné použitie deklarovaných jednotiek síl výcviku a podpory pre sily rýchleho nasadenia NATO (NATO Response Forces - NRF) a bojových skupín EU (Europe Union Battle Groups - EU BG),
  • plánuje, organizuje a koordinuje operačné použitie síl výcviku a podpory v operáciách krízového manažmentu na území SR,
  • organizuje a koordinuje hodnotenie operačnej pripravenosti síl výcviku a podpory,
  • plánuje, organizuje a koordinuje národné hodnotenia bojovej pripravenosti (Combat Readiness Evaluation - CREVAL) deklarovaných jednotiek síl výcviku a podpory,
  • plánuje, organizuje a koordinuje výcvik veliteľov a štábov na operačnom stupni velenia,
  • v rámci síl výcviku a podpory plánuje, organizuje a koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy o Konvenčných ozbrojených silách (ZoKOS) a Viedenského dokumentu (VD 99) a ďalších zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia, budovania dôvery, bezpečnosti a ich ďalšieho vývoja,
  • plní úlohy spravodajskej podpory veliteľstva síl výcviku a podpory.

Skočiť na menu
Share