Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnej podpory


Oddelenie personálnej podpory je zložka na riadenie a realizáciu úloh v oblasti personálnej práce s PrV a zamestnancami, vzdelávania, kvality života, podpory rodiny, kultúry, športu a psychologických služieb.

Plní tieto hlavné úlohy:
  • rozpracováva a realizuje úlohy v oblasti personálneho manažmentu , stanovuje obsahovo-metodické pokyny podriadeným veliteľstvám a poskytuje im pomoc pri plnení úloh,
  • metodicky riadi odbornú činnosť v podriadených súčastiach a zabezpečuje ich odbornú prípravu,
  • rozpracováva ciele, úlohy formy a metódy výchovnej práce vzdelávania, podpory rodiny, kultúry, športu a psychologických služieb a zabezpečuje plnenie úloh v týchto oblastiach,
  • riadi rozvoj cudzojazyčného vzdelávania profesionálnych vojakov a zamestnancov,
  • vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti personálneho manažmentu a zovšeobecňuje získané poznatky, navrhuje a realizuje opatrenia zamerané na odstránenie nedostatkov,
  • pripravuje návrhy personálnych rozkazov v pôsobnosti veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v súlade s platnými normami,
  • zabezpečuje efektívne využívanie prerozdelených finančných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania, podpory rodiny, kultúry a športu,
  • vykonáva všetky právne úkony týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami na Veliteľstve síl výcviku a podpory O SR a metodicky riadi odbornú činnosť v podriadených veliteľstvách,
  • plánuje, riadi a kontroluje telesnú prípravu a výkonnostný šport v útvaroch v podriadenosti VSVaP, podieľa sa organizovaní výročného preskúšania profesionálnych vojakov.

Skočiť na menu
Share