Preskocit navigáciu

Posádkový klub


Posádkový klub plní tieto úlohy:
  • poskytovať kultúrno-spoločenský servis profesionálnym vojakom, zamestnancom OS SR, ich rodinným príslušníkom, vojenským dôchodcom a vojenským veteránov pre útvary a zariadenia dislokované v posádke Trenčín
  • Poskytovať v zmysle platných zákonov a nariadení priestory pre vykonávanie vojensko-odborných zamestnaní, priestory pre činnosť klubov a krúžkov záujmovo-umeleckej činnosti a možnosť nájmov pre civilné subjekty
  • Zabezpečovať prevádzku a údržbu technických zariadení budov a ďalšej techniky pridelenej na plnenie úloh v súlade s právnymi predpismi a rezortnými normami
  • Spolupracovať s Posádkovou správou budov Trenčín pri zabezpečovaní údržby dodavateľským spôsobom, revízií vyhradených technických zariadení, spracovávať podklady pre rutinnú a štandardnú údržbu.
Vedúci posádkového klubu komplexne zabezpečuje kultúrno-spoločenský servis v PK pre profesionálnych vojakov, civilných zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, vojenských dôchodcov, vojenských veteránov a rodinných príslušníkov vojakov vykonávajúcich službu v misiách.

Skočiť na menu
Share