Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OSSR


Odborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OSSR

V dňoch 6.-7.apríl 2017 , sa v posádke Rožňava v priestoroch rmo 1.mb uskutočnilo odborné zhromaždenie príslušníkov palebnej podpory za osobného riadenia náčelníka delostrelectva OS SR pplk. Ing. Pavla Barančíka
Odborného zhromaždenia sa zúčastnili špecialisti palebnej podpory G-20 od rmo, shdo, veliteľstiev mechanizovaných brigád, mpr a taktiež pozvaní hostia z GŠ OS SR, AOS, TOPO ústavu a VzS.
Odborné zhromaždenie svojimi odbornými vystúpeniami a skúsenosťami podporili: plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek (veľmajster cechu puškárov a delostrelectva), ktorý poukázal na dlhodobú Históriu puškárov a delostrelectva v Bratislave, doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD (AOS-KtOaB) informoval o možnostiach vojenského školstva a východiska pre ďalšie štúdium odborníkov delostrelectva, mjr. Ing. Jaroslav Bitala (VVzS) – informoval o Hydrometeorologickom zabezpečení so zameraním na delostrelectvo, mjr. Ing. Dalibor Villant (TOPO ústav) – oboznámil účastníkov zhromaždenia s Topografickým zabezpečením OS SR a jeho možnosťami.
Náčelník delostrelectva vo svojich vystúpeniach vyhodnotil splnenie úloh príslušníkmi G-20 vo VR 2016, zhodnotil súčasný stav delostrelectva v OS SR a poukázal na pretrvávajúce problémové oblasti týkajúce sa stavu bojovej techniky a obsadenia veliteľských štruktúr jednotiek palebnej podpory (VČ, Vdr).
Problematiku Targetingu v podmienkach PS OS SR a MKM rozobrali mjr. Ing. Marek Uchaľ (GŠ OS SR) a kpt. Ing. Juraj Kostráb (VePS OS SR) . So svojimi poznatkami a LL z ANAKONDA 2016 vystúpil kpt. Ing. Tomáš Smutko (Ve 2.mb). Aktuálny stav systémovej integrácie projektu DELOSYS prezentoval mjr. Ing. Stanislav Šraga (ZV shdo), kde načrtol aj ďalšie jeho smerovanie.
Odborné zhromaždenie sa počas celej doby nieslo v duchu odbornosti a otvorenej diskusie.
„História a skúsenosti z vojen a vývoja vojenského umenia jednoznačne potvrdzujú, že raketové vojsko a delostrelectvo má v súčasnosti a v budúcnosti bude mať významné postavenie medzi druhmi vojsk“. – generál major Ing. Dušan HUMENÝ (náčelník RVaD ASR a ZV PS OS SR v rokoch 1996-2003)
Preto je potrebné neustále rozvíjať reťazec učeň-tovariš-majster a zabezpečiť kontinuitu odovzdávania skúseností.


Odborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OSSROdborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OSSROdborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OSSROdborné zhromaždenie špecialistov palebnej podpory OSSR

Autor: GŠ OS SR , Foto: autor - Dátum: 12.04.2017
Čítanosť: 1230
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share