Preskocit navigáciu

Hlavná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017


Hlavná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017

V dňoch 4. apríla – 6. apríla sa konala v priestoroch GŠ OS SR hlavná plánovacia konferencia (MPC) pre už v poradí piaty ročník medzinárodného cvičenia odberových tímov (SICA) a mobilných chemických laboratórií - TOXIC VALLEY 2017. Cvičenie je v gescii GŠ OS SR a je unikátnym cvičením v oblasti RCHBO v Európe. O tejto skutočnosti svedčí aj rýchlo stúpajúci záujem partnerských krajín.
Hlavnej plánovacej konferencie sa zúčastnili zástupcovia z OS SR, NAKA MVSR, JCBRND COE Vyškov, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Slovinska a USA. V prvý deň plánovacej konferencie prebehli rokovania na národnej úrovni za prítomnosti príslušníkov GŠ, 1. mb, prrchbo/1.mb, NC EOD a RCHBO a DK Kuchyňa na ktoré nadviazali rokovania s medzinárodnými partnermi v druhý a tretí deň MPC.
Hlavná časťou diskusie bolo akceptovanie ponuky navrhnutej OS SR smerom k NATO, využiť cvičenie TOXIC VALLEY ako platformu pre validáciu dokumentov určujúcich postupy odberových tímov AEP-66 a CBR Forensic and Training Concept. Ďalším bodom diskusie bolo dotváranie špecifikácie cvičenia a riešenie otázok ohľadne organizácie a riadenia cvičenia. Validačný proces prvého dokumentu sa uskutoční v zodpovednosti pracovnej skupiny Training and Exercise Pannel, druhý v gescii Detection, Identification and Monitoring Pannel. Oba tieto panely sú združené pod vedením Spoločnej pracovnej skupiny NATO pre rozvoj RCHBO spôsobilostí JCBRND Capability Development Group. Odborným garantom tejto iniciatívy je organizácia JCBRND COE Vyškov. Členovia odborných panelov budú tvoriť jadro hodnotiaceho tímu, ktorý bude pôsobiť pod vedením OS SR. Validácia sa uskutoční počas druhého týždňa cvičenia simultánne s cvičením mobilných chemických laboratórií.
Účasť na cvičení v pozícií cvičiacich počas prvého týždňa potvrdili zástupcovia Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Slovenska a USA (NG Indiana). Počas druhého týždňa sa na cvičení mobilných chemických laboratórií budú podieľať osádky zo Slovinska, Českej a Slovenskej republiky. Na validáciu postupov boli organizáciou JCBRND COE vybraté odberové tímy z Belgicka, Francúzska a Slovenskej republiky. OS SR budú počas všetkých troch aktivít zastupovať v pozícii cvičiacich príslušníci práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 1.mb. Zástupcovia z Veľkej Británie, Nemecka a Švédska prejavili záujem o účasť v pozícii pozorovateľov a členov hodnotiaceho tímu.
V závere MPC bol účastníkom prezentovaný všetkými odsúhlasený plán ďalších úloh a činností k hlavnej fáze plánovania cvičenia, ktorého jednotlivé body budú východiskom pre vydanie EXPLAN a ďalšej plánovacej dokumentácie.


Hlavná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017Hlavná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017Hlavná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017Hlavná plánovacia konferencia cvičenia TOXIC VALLEY 2017

Autor: GŠ OS SR , Foto: autor - Dátum: 11.04.2017
Čítanosť: 992
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share