Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie služby PHM


Odborné zhromaždenie služby PHM

     V súlade so Smernicami o príprave Ozbrojených síl Slovenskej Republiky vo výcvikovom roku 2017 č. KaGŠ-106/2016, príloha 1, časť 6. Konferencie, semináre, zhromaždenia a školenia, por. č. 19, vykonal náčelník odboru služby PHM Úradu logistického zabezpečenia OS SR odborné zhromaždenie služby PHM s funkcionármi služby PHM, funkcionármi zodpovednými za zabezpečenie zásobovania a hospodárenia s materiálom ZT III a súvisiacich činností v oblasti služby PHM.

     Zamestnania sa zúčastnili zástupcovia ozbrojených síl SR, ÚCLaSMŠ, Vojenskej akadémie M. R. Štefánika, Hospodárskej správy, Agentúry správy majetku štátu           a Vojenskej polície.

     Odborné zhromaždenie otvoril veliteľ ÚLZ OS SR – plukovník gšt. Ing. Ján ŽARNOVICKÝ, ktorý vyzval prítomných na aktívny prístup v rámci diskusie k jednotlivým tematikám. Ďalej zdôraznil, aby funkcionári zodpovední za hospodárenie s materiálom ZT III neboli len manažérmi ZT III, ale najmä manažérmi služby PHM, čo je ďaleko širší rozsah povinností.
Následne náčelník Odboru služby PHM ÚLZ OS SR – podplukovník Ing. Tibor MELIŠ vyhodnotil úlohy vydané na minuloročnom odbornom zhromaždení a predstavil program, cieľ a úlohy odborného zhromaždenia.

     V rámci jednotlivých blokov boli prezentované zistenia z kontrolnej činnosti za oblasť PHM v rámci ozbrojených síl SR, úlohy spojené s obstarávaním PHM, limit PH, evidencia, účtovanie a správa majetku ZT III, tvorba zásob ZT III, systém zásobovania materiálom ZT III, technologická údržba skladových nádrží PHM a spôsob vyžadovania opráv a odborných skúšok cisternovej techniky PHM a skladových hospodárstiev PHM.

     Na záver boli náčelníkom odboru služby PHM vydané úlohy v oblasti zabezpečenia chodu služby PHM na VR 2018.


Odborné zhromaždenie služby PHMOdborné zhromaždenie služby PHMOdborné zhromaždenie služby PHMOdborné zhromaždenie služby PHMOdborné zhromaždenie služby PHM

Autor: kpt. Ing. Martin MARCHEVKA , Foto: kpt. Ing. Martin MARCHEVKA - Dátum: 26.04.2017
Čítanosť: 883
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share