Preskocit navigáciu

Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušniny


Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušniny

V priestoroch Centra výcviku Lešť špecialisti trenčianskeho Centra výnimočnosti pre oblasť EOD (likvidáciu nevybuchnutej munície) EOD COE v dvoch týždňových kurzoch v priebehu júla vyškolili 32 frekventantov z 13 krajín NATO a PfP.
Vedúci kurzu, starší dôstojník skupiny výcviku kapitán Dušan Harabin objasňuje, že jeho účastníci z Rakúska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Estónska, Talianska, Grécka, Španielska, Slovinska, Portugalska, Českej republiky a Slovenska sa školili v Kurze na identifikáciu podomácky vyrábaných výbušnín a ich následnú likvidáciu.
„Najskôr sa oboznámili s teóriou a následne si prakticky vyskúšali zisťovanie a likvidáciu takýchto výbušnín. Posledné vojnové konflikty vo svete ukázali na veľké množstvo podomácky vyrábaných výbušnín, ktoré sa v nich používajú. Majú za následok množstvo ľudských životov. Dajú sa vyrobiť z pomerne lacných a prakticky bežne dostupných zložiek okolo nás. Napríklad aj z niektorých potravinových. Práve preto sú také nebezpečné a je potrebné vyškoliť špecialistov na ich zisťovanie a následnú likvidáciu,“ hovorí kapitán Harabin, ktorý v roku 2012 absolvoval v USA odborný kurz pre túto oblasť a doteraz sa jej venuje. Dodáva, že do kurzu aktuálne zapracovali okrem skúseností z Afganistanu, Iraku aj najnovšie poznatky z teroristických útokov v mnohých krajinách Európy. Či už z Francúzska, Veľkej Británie, Belgicka a Nórska. „Sme radi, že aj vďaka pomoci expertov, ktorí sa priamo zúčastnili na likvidácii následkov týchto útokov podomácky vyrábanými výbušninami máme najnovšie informácie priamo od operátorov. Náš kurz sme tak mohli urobiť aktuálnym. Výmena najnovších skúseností je neoceniteľná. Kurz sme organizovali v spolupráci s bezpečnostnou zložkou ministerstva spravodlivosti USA agentúrou ITF, ktorá v tejto oblasti veľké skúsenosti z celého sveta. Nie je to však len jednostranná spolupráca. Navzájom si vymieňame skúsenosti. Veľmi úzko spolupracujeme aj s univerzitou z Pardubíc, konkrétne s fakultou chemických technológií. Jej experti majú bohaté skúsenosti v oblasti primárnych výbušnín,“ približuje aktuálne zameranie kurzu kapitán Harabin.
Medzi frekventantmi kurzu sú EOD operátori a rôzni špecialisti, ktorí prichádzajú do styku s takýmito výbušninami či už doma, alebo počas zahraničných misií. Nie náhodou. Podomácke vyrábané výbušniny (Homemade explosives) sú v súčasnej dobe veľkou hrozbou pre bezpečnostné zložky po celom svete. Napriek tomu, že predaj jednotlivých prekurzorov na ich výrobu je kontrolovaný, páchatelia neváhajú častokrát siahnuť aj po iných materiáloch a produktoch, miešaním ktorých ohrozujú na živote nielen seba, ale každého, kto sa do kontaktu s takýmito výbušninami môže dostať. Počas kurzu EOD COE využívalo podľa slov jeho riaditeľa plukovníka Ľubomíra Mrváňa nielen svojich inštruktorov, okrem kapitána Harabina a nadporučíka Jána Tarnociho, ale aj skúsených externých inštruktorov. Napríklad majora Petra Tomiczeka z Českej republiky (v minulosti tiež pôsobil v trenčianskom centre), Olivera Timmermansa z Belgicka a Markusa Fjälgrena zo Švédska. „Som rád, že o základný i pokračovací kurz na identifikáciu podomácky vyrábaných výbušnín a ich následnú likvidáciu je veľký záujem. Rovnako aj o ďalšie aktivity Centra. Či už ide o štandardizáciu v oblasti EOD, či nové technológie pre potreby EOD. V tomto roku sa v pomerne veľkej miere zúčastňujeme aj na cvičeniach NATO. Bolo to napríklad cvičenie v Nórsku zamerané na spôsobilosti EOD v námornej oblasti, zúčastníme sa na jeseň aj na cvičení Aliancie v Kanade. Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD (likvidáciu nevybuchnutej munície) EOD COE je od januára 2016 akreditované ako výcviková a vzdelávacia inštitúcia NATO,“ s uspokojením konštatuje plukovník Mrváň.
Účastníci kurzu pri svojej činnosti používali rôzne detekčné prístroje a EOD vybavenie. Aj s ich pomocou následne celý priestor, kde boli nájdené podomácky vyrábané výbušniny vyčistili a uviedli do pôvodného, bezpečného stavu. Trenčianske Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD (likvidáciu nevybuchnutej munície) EOD COE aj takýmto spôsobom ukazuje svoje opodstatnenie a dôležitosť v dnešnom nepokojnom svete. Veď mnohé takéto výbušniny sa používajú aj za našou východnou hranicou, na východe Ukrajiny a v poslednom čase aj v mnohých mestách Európskej únie.


Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušninNa Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušninNa Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušninNa Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušninNa Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 2Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 2Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 2Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 2Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 3Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 3Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 3Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 3Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 4Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 4Na Lešti identifikovali a zneškodňovali podomácky vyrábané výbušnin 4

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 18.07.2017
Čítanosť: 1539
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share