Preskocit navigáciu

Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018


Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018

V dňoch 11. septembra až 13.septembra 2017 bola v priestoroch CV Lešť úspešne vykonaná previerka bojovej pripravenosti jednotiek práporu rchbo 1. mechanizovanej brigády PS OS SR zaradených do síl rýchlej reakcie Severoatlantickej aliancie VJTF/NRF 2018. Príslušníci multifunkčnej roty rchbo a mobilného identifikačného chemického laboratória (MICHL) práporu rchbo plnili úlohy v súlade so spracovanou dokumentáciou za riadenia veliteľa práporu rchbo podplukovníka Ing. Olivera TODERIŠKU. Počas OTC boli preverené najmä odborné spôsobilosti multifunkčnej roty rchbo pod velením kapitána Ing. Ľubomíra MELICHERA a MICHL pod velením kapitána Ing. Milana BOŽOKA so zameraním na komplexné plnenie opatrení RCHBO. Veľmi efektívne a profesionálne bola jednotka VJTF/NRF 2018 podporovaná opravárenským družstvom z opravárenského práporu Martin pod vedením rotmajstra Jána LIGASA. Medzi najdôležitejšie úlohy previerky patrili vykonanie úplnej dekontaminácie mechanizovanej roty, odstránenie následkov havárie na železničnej stanici, ako aj ďalších úloh prieskumu pochodových osí, odberu vzoriek, havárie vrtuľníka a vyhodnocovania RCHB situácie. Všetky stanovené úlohy boli splnené veľmi dobrým spôsobom a deklarované jednotky potvrdili svoju pripravenosť na nasadenie.
Samotnej certifikácie sa zúčastnili v pozícii pozorovateľov aj predstaviteľ veliteľstva HQ NRDC-ITA „NATO Rapid Deployable Corps - Italy“ brigadier general Andrea BERTOCCHI z Talianska a veliteľ Combined Joint CBRN Defence Task Force Colonel Klaus Werner SCHIFF z Nemecka, ktorí vyslovili uznanie odbornej vycvičenosti a pripravenosti deklarovaných jednotiek práporu rchbo. Práve pod velením veliteľstva HQ NRDC-ITA a v prospech jeho medzinárodnej brigády budú jednotky plniť úlohy v prípade nasadenia. Počas záverečného nástupu veliteľ previerkového tímu podplukovník Ing. Miroslav BORSUK vyhodnotil certifikáciu a slávnostne odovzdal certifikát „Combat Ready“ veliteľom deklarovaných príspevkov do VJTF/NRF 2018.


Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018 2Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018 2Úspešná certifikácia deklarovaných príspevkov práporu rchbo do VJTF/NRF 2018 2

Autor: OdBPO ŠbSP GŠ OS SR , Foto: Prápor rchbo - Dátum: 15.09.2017
Čítanosť: 1305
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share