Preskocit navigáciu

Vojaci a vojačky, zamestnanci


Vojaci a vojačky, zamestnanci Malebný kraj pod Bradlom - skalnatým výbežkom dominujúcim rodnému kraju Milana Rastislava Štefánika - hrdinu slovenského národa - je miestom, kde sa písali prvé stránky našej vojenskej histórie. Dvadsiaty druhý september 1848 v Brezovej pod Bradlom je v histórii zapísaný víťazstvom slovenského dobrovoľníckeho zboru nad maďarským vojskom. Na počesť tohto víťazstva si každoročne pripomíname tento deň ako ,,Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky. " Z pohľadu udržiavania tradícií sú naše ozbrojené sily príkladom. Symboliku možno nájsť nielen na historických uniformách čestnej stráže, na bojových zástavách a medailách, ale hlavne v každodennej činnosti vojsk. Odkaz historických udalostí nás napĺňa hrdosťou na to, že sme príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ak sa obzrieme do nedávnej minulosti, za svoju takmer 25-ročnú existenciu sme prešli významnými zmenami. Postupná transformácia z armády vojakov základnej služby na plne profesionálne ozbrojené sily, ako ich poznáme dnes, si vyžiadala vypracovanie niekoľkých modelov štruktúr, až po posledný snáď najdôležitejší projekt ,,Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na ozbrojené sily do roku 2030 . Rozhodujúcu zmenu však prinieslo naše členstvo v Severoatlantickej aliancii. Od roku 2004 sme spolu-garantom bezpečnosti v euroatlantickom priestore. V tomto kontexte je dôležité brať do úvahy kľúčovú úlohu ozbrojených síl v rámci plnenia záväzkov Slovenskej republiky nielen v zahraničných vojenských operáciách. Ocenenie a úctu si zaslúžia všetci príslušníci ozbrojených síl zapojení priamo do mierových a zahraničných vojenských misií v Bosne a Hercegovine, Cypre a Afganistane. Dnes je najlepšia príležitosť, aby som vyjadril poďakovanie za každodennú náročnú a svedomitú prácu všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám, ktorí si plnia svoje povinnosti zodpovedne. Je namieste spomenúť pôsobenie vojakov v oblasti nevojenských ohrození, pomoc pri živelných pohromách a nešťastiach, ktoré žiaľ neobchádzajú ani obyvateľov našej krajiny. Čo je však najdôležitejšie, je skutočnosť, že príslušníci ozbrojených síl sú v prvom rade občania Slovenskej republiky, ktorých úlohou je garantovať bezpečnosť našej vlasti a jej občanov. Nezabúdame ani na zamestnancov, ktorí nám vytvárajú vhodné podmienky na plnenie úloh. Za to ich vnímame ako rovnocennú časť ozbrojených síl. Rovnako plnohodnotne vnímame vojenských dôchodcov a veteránov. Vážime si ich prácu a výsledky, ktoré dosiahli pri zabezpečovaní obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zvlášť ďakujem za podporu a priazeň mojim predchodcom, veliteľovi ASR a Náčelníkom GŠ, ktorých významný podiel na budovaní OS SR je nespochybniteľný. A samozrejme, nezabúdame ani na tých, ktorí položili svoje životy pri naplňovaní slov vojenskej prísahy! Teším sa, že sa prehlbuje spolupráca so záujmovými združeniami, klubmi, školami, samosprávou a verejnou správou. Príkladom je Klub Generálov, zväz vojakov v zálohe, zväz protifašistických bojovníkov a mnoho iných ale aj spolupráca s Československou obcou legionárskou, ktorej zástupcovia sa už tradične podieľajú na oslavách Dňa ozbrojených síl. Zvlášť si vážim spoluprácu s Armádou Českej republiky, ktorej náčelník Generálneho štábu prijal pozvanie na dnešné oslavy. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým ktorým leží na srdci vytváranie pozitívneho povedomia o ozbrojených silách, ich histórii a tradíciách. Súčasné OS SR majú zákonom stanovené úlohy no na ich splnenie potrebujú adekvátne prostriedky. Naše oprávnené požiadavky nemôžu byť chápané ako nákup drahých hračiek. Nedostatok materiálu a zásob nám doteraz plne neumožňuje rozvinúť všetky potrebné spôsobilosti. O to ťažšie je verejne proklamovať splnenie na nás kladených úloh s vedomím, že nemáme v rukách spoľahlivé a tak potrebné nástroje. Som však presvedčený, že v dohľadnej dobe sa situácia zmení. Aj napriek tomu, mnohí príslušníci ozbrojených síl sú aj v neľahkej situácii odhodlaní úlohy plniť, najmä vďaka enormnému osobnému nasadeniu a profesionálnemu prístupu a to aj na úkor svojho osobného voľna. Toto sú dôvody, prečo sú OS SR stále ešte jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií na SLOVENSKU. Toto exkluzívne postavenie však môžeme ľahko stratiť a to nielen kvôli zdrojovým nedostatkom. Negatívne javy, ako napríklad nedávna krádež vojenského materiálu, nedisciplinovanosť, alkohol či drogy, alebo prejavy extrémizmu, xenofóbie či diskriminácie, ktoré musíme si priznať, sa obmedzene vyskytujú aj medzi nami, nám nerobia dobré meno, preto dnes opäť vyzývam – buďme nekompromisní k nositeľom týchto javov a nepripusťme ich šírenie. Na záver chcem ešte raz vyjadriť vďaku a úctu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vnímajú svoju prácu ako poslanie a plnia úlohy zodpovedne. Ďakujem aj ich rodinám a blízkym za ich podporu a pochopenie. Ďakujem aj všetkým Vám, ktorí ste sem dnes, spolu s nami, si prišli pripomenúť dnešný „Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky“.


Autor: generál Milan Maxim , Foto: archív - Dátum: 22.09.2017
Čítanosť: 1808
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share