Preskocit navigáciu

Generálporučík Macko prijal nového pridelenca obrany Egyptskej arabskej republiky


Generálporučík Macko prijal nového pridelenca obrany Egyptskej arabskej republiky Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR prijal na zdvorilostnom stretnutí novo nastupujúceho pridelenca obrany Egyptskej arabskej republiky brigádneho generála Ayman E. Taha. Počas prijatia boli prejednané témy spolupráce ozbrojených síl obidvoch krajín a možnosti jej rozvoja. Obidve strany sa zhodli na vzájomnom záujme o prehĺbenie vojenskej spolupráce predovšetkým v oblasti vzdelávania a výcviku. Dohodnuté bolo obojstranné poskytnutie bližších informácií o kapacitách a možnostiach vzdelávacích a výcvikových zariadení. Egyptský generál pozitívne hodnotil spoluprácu so slovenským obranným priemyslom a prezentoval záujem egyptskej strany o ďalšie prehlbovanie spolupráce v tejto oblasti. Na stretnutí boli otvorené aj otázky meniaceho sa bezpečnostného prostredia a nových hrozieb v širšom Euroázijskom priestore akými je napríklad terorizmus. Pridelenec obrany Egypta brigádny generál Ayman E. Taha súhlasil s generálporučíkom Pavlom Mackom, že bez vzájomnej spolupráce na úrovni ozbrojených síl je budovanie a udržiavanie bezpečnosti zložitejšie, čo je však v právomoci predovšetkým politikov. Na záver stretnutia si obidve strany vzájomne vymenili upomienkové predmety.

Generálporučík Macko prijal nového pridelenca obrany Egyptskej arabskej republikyGenerálporučík Macko prijal nového pridelenca obrany Egyptskej arabskej republikyGenerálporučík Macko prijal nového pridelenca obrany Egyptskej arabskej republiky

Autor: OOd NGŠ , Foto: autor - Dátum: 25.11.2017
Čítanosť: 1040
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share