Preskocit navigáciu

Výber najlepšieho vojaka a poddôstojníka VePBA


Výber najlepšieho vojaka a poddôstojníka VePBA

23.11.2017 vykonala komisia veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) výber najlepšieho vojaka výcvikového roka 2017 z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov. Najlepším vojakom hodnostnej kategórie mužstvo sa stal desiatnik Tomáš Schenk, straší strážny 2. roty ČS OS SR a najlepším poddôstojníkom čatár Michal DRAHOŠ, strážny špecialista 2. roty ČS OS SR. Ocenenia získali PrV podľa stanovených kritérií výberu a na základe zhodnotenia ich celoročnej práce. Hodnotené bolo plnenie úloh pri prezentácii OS SR na verejnosti (štátno-protokolárne akcie, pietne akty kladenia vencov, slávnostné nástupy, dril program a pod.), ale aj účasť na odborných kurzoch, cvičeniach, streľbách a samozrejme aj výsledky SH a preskúšania z pohybovej výkonnosti. Ďalšími hodnotenými kritériami bolo aj plnenie povinností nad rámec funkčnej náplne, záujem o službu v OS SR, zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti v službe, ktorá síce nie je o cvičeniach vo výcvikových priestoroch OS SR, ale o hodinách strávených plnením úloh a to v mnohých prípadoch aj počas dní štátnych sviatkov, pamätných dní, o hodinách strávených cestovaním v autobuse na SC po celom území Slovenska a aj v zahraničí.

5. a 6.12.2017 sa čatár Michal Drahoš zúčastnil na Výbere najlepšieho poddôstojníka OS SR vo VR 2017 v priestoroch shdo Michalovce. V konkurencii poddôstojníkov z celých OS SR úspešne reprezentoval VePBA a ČS OS SR.

V uvedených súvislostiach sa 7.12.2017 s menovanými profesionálnymi vojakmi stretol aj veliteľ VePBA, plukovník Ing. Igor Jančovič. Za prítomnosti veliteľa ČS OS SR, veliaceho poddôstojníka VePBA a predsedu komisie im zablahoželal k dosiahnutým úspechom vo výbere, poďakoval im za kvalitne odvedenú prácu vo VR 2017 a poprial im veľa šťastia a pracovných aj osobných úspechov. Vyjadril presvedčenie, že budú aj v nasledujúcom roku patriť k oporám ČS OS SR a budú príkladom aj ďalším príslušníkom útvaru pri šírení dobrého mena VePBA a OS SR na verejnosti doma a aj v zahraničí.


Výber najlepšieho vojaka a poddôstojníka VePBA

Autor: VePBA , Foto: VePBA - Dátum: 07.12.2017
Čítanosť: 1284
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share