Preskocit navigáciu

Stretnutie hlavných funkcionárov logistiky


Stretnutie hlavných funkcionárov logistiky
Dňa 5. septembra 2018 vykonal veliteľ Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR (ÚLZ OS SR) plukovník Jozef Ševčík v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania PS OS SR Martin Odborné zhromaždenie hlavných funkcionárov logistiky.
Odborné zhromaždenie bolo zamerané na objasnenie rozhodujúcich úloh a spôsobov ich plnenia v nasledujúcom období VR 2018 s dôrazom na plnenie stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh, zhodnotenie, pomenovanie skutkových stavov vo vybraných oblastiach logistiky a informovanie o aktuálnych procesoch a pripravovaných zmenách v logistike OS SR.
V úvode zhromaždenia privítal plukovník Jozef Ševčík brigádneho generála Ľubomíra Gacka náčelníka Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR i všetkých pozvaných účastníkov zhromaždenia a oboznámil ich s cieľmi a programom zhromaždenia.
Hlavná časť zhromaždenia sa venovala prednáškam z oblasti prípravy inventarizácie a jej vykonaním vo VR 2018, decentrálnym obstarávaním tovarov a služieb, zabezpečením prevádzky, údržby a opráv v podmienkach OS SR, stav KTP, PTZP.
Ďalej nasledovali prednášky k príprave odborníkov vojenskej logistiky na AOS GMRŠ, zabezpečenie stravovacích služieb v OS SR, pôsobenie jednotky eFP v Lotyšsku, objasnenie nového systému výdaja munície v prospech OS SR a otvorenému fóru.
 
V závere zhromaždenia vystúpil brigádny generál Ľubomír Gacko, ktorý odovzdal pozdrav od náčelníka generálneho štábu OS SR generálporučíka Ing. Daniela Zmeka a kladne zhodnotil celkový prínos vykonaného odborného zhromaždenia. 

Stretnutie hlavných funkcionárov logistiky Stretnutie hlavných funkcionárov logistiky

Autor: Bc. Zuzana Nachtmannová , Foto: mjr. Ing. Tibor Filina - Dátum: 05.09.2018
Čítanosť: 1211
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share