Preskocit navigáciu

5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR


5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR
Dňa 7. decembra 2018 sa uskutočnilo v Posádkovom klube Trenčín slávnostné zhromaždenie príslušníkov Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR (ďalej úrad) pri príležitosti 5. výročia existencie úradu, ktorý vznikol v štruktúrach Ozbrojených síl SR dňa 1. januára 2014.
Veliteľ plukovník Jozef Ševčík vo svojom príhovore privítal pozvaných hostí, príslušníkov úradu a v krátkosti prešiel jednotlivé etapy vývoja logistiky od vzniku Armády SR až po vznik samotného úradu 1. januára 2014. V druhej časti svojho príhovoru sa zameral na vývoj úradu počas jeho piatich rokov existencie, kde spomenul najdôležitejšie udalosti, ktoré mali vplyv na vývoj a smerovanie úradu až po súčasnosť.
V závere svojho príhovoru poďakoval príslušníkom úradu za vykonanú prácu nielen v prospech úradu, ale celých OS SR a do ďalšieho obdobia vyjadril presvedčenie, že „aj naďalej sa nám bude spoločne dariť úspešne plniť stanovené úlohy pre logistiku“.
K blížiacim sa vianočným a novoročným sviatkom, všetkým zaželal hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa úspechov v práci i osobnom živote.
V mene náčelníka Generálneho štábu OS SR a náčelníka Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, ktorí sa z dôvodu plnenia služobných povinností nemohli osobne zúčastniť slávnostného nástupu, s príhovorom vystúpil zástupca náčelníka Štábu pre podporu operácií plukovník Ľubomír Gorelčík. Vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť logistiky v štruktúre OS SR a poďakoval príslušníkom úradu za prácu vykonanú v prospech ozbrojených síl.
Veliteľ ÚLZ OS SR odovzdal pozvaným hosťom, veliteľom priamo podriadených zásobovacích základní a náčelníkom služieb pamätné plakety ako poďakovanie za podporu a spoluprácu pri plnení služobných úloh.
Príslušníkom úradu ako poďakovanie za odvedenú prácu odovzdal veliteľ malý darček, ktorý im bude symbolicky pripomínať už päťročné pôsobenie úradu.

Poslaním Úradu logistického zabezpečenia OS SR, ktorý vznikol reorganizáciou Spoločného centra materiálového manažmentu a prepodriadením logistických základní zo Síl výcviku a podpory je v súčasnosti zabezpečiť komplexnú logistickú podporu v prospech útvarov a zariadení ozbrojených síl SR nielen v čase bezpečnosti, ale aj v čase výnimočného, núdzového a vojnového stavu.


5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR  5 rokov pôsobenia Úradu logistického zabezpečenia OS SR

Autor: nrtm. Jaroslav Novomestský , Foto: rtm. Milan Chudý - Dátum: 07.12.2018
Čítanosť: 1229
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share