Preskocit navigáciu

FIRE-RESCUE-COOPERATE 2018


FIRE-RESCUE-COOPERATE 2018  

Na základe dlhodobej spolupráce v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle prísl. dohôd o spolupráci medzi MO SR a MV SR – Prezídiom HaZZ,  ako aj  podľa  Plánu prípravy ZZ III. na mesiac december 2018 bolo dňa 11. decembra 2018 v priestoroch ZZ III. Zemianske Kostoľany vykonané Medzirezortné taktické cvičenie hasičských jednotiek  „FIRE-RESCUE-COOPERATE 2018“ (ďalej „TC FRC 2018“). Námetom TC FRC 2018 bol  "Únik nebezpečných látok zo železničného nádržkového vozňa“, pričom riziková chemická látka ohrozovala okolitú prevádzku. 

Prioritne bola precvičená činnosť VHJ po vyhlásení „požiarneho poplachu“ a súčasne vyhlásenie II. stupňa poplachu (t.j. privolanie  posilových jednotiek z OR HaZZ).  V tejto fáze bola preverená činnosť  DVÚ pri preberaní hlásenia o udalosti a následného vyhlásenia požiarneho poplachu, systémy vyrozumenia a použiteľnosť traumatologického plánu, činnosť VHJ pri velení a riadení  na mieste mimoriadnej udalosti a súčinnosť s hasičskou jednotkou MV SR. Nakoľko sa jednalo o únik a následnú kontamináciu nebezpečnou chemickou látkou, cvičiace jednotky zabezpečovali okrem vymedzenia nebezpečného priestoru, bezpečnej oblasti, nástupnej plochy aj dekontamináciu zasahujúcich príslušníkov a evakuáciu ohrozených objektov. Precvičená bola aj  kompatibilita rádiového spojenia medzi zasahujúcimi hasičskými jednotkami a vytvorenie záloh na striedanie zasahujúcich hasičov pracujúcich v  autonómnej dýchacej technike a v ochranných odevoch. 

Splnenie cieľov a úloh TC FRC 2018 skonštatovali hlavný rozhodca TC FRC 2018 -Zástupca  OR HaZZ Prievidza mjr. Ing. Jozef Tínes a za ZZ III. nrtm. Ing. Roman Mikula.

FRC2018FRC2018FRC2018FRC2018

Autor: mjr. JUDr. Patrik ŠANTORA - Dátum: 11.12.2018
Čítanosť: 2000
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share