Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018


Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018

V stredu 6. marca sa v priestoroch bratislavských kasární Vajnory uskutočnilo Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) vo výcvikovom roku 2018.  

V prítomnosti hlavných funkcionárov Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA) a podriadených súčastí, vyhodnotil a analyzoval veliteľ VePBA plukovník Slavomír Milde,  splnenie cieľov  a rozhodujúcich úloh VePBA v predchádzajúcom roku a zároveň objasnil  víziu ďalšieho smerovania VePBA, ktoré je samozrejme determinované mnohými faktormi. Pozvanie na zhromaždenie prijal aj zástupca náčelníka GŠ OS SR – náčelník štábu brigádny generál Miroslav Lorinc.

V rámci rozboru zdôraznil plukovník Milde skutočnosť, že aj napriek zásadnému nárastu zabezpečovania štátno – protokolárnych aktivít doma a v zahraničí, plnení  úloh v oblasti krízového manažmentu či otázkami súvisiacimi s mierovým životom, príslušníci VePBA dokázali plniť úlohy na požadovanej úrovni. Záverom definoval ciele a rozhodujúce úlohy výcvikového roka 2019, z ktorých zvýraznil  zvýšenie kvalitatívnej úrovne zabezpečenia štátno- protokolárnych akcií, ako aj  úrovne teoretickej a praktickej prípravy osôb predurčených do strážnej služby. V oblasti personálnych opatrení zdôraznil optimalizáciu štruktúry jednotiek Čestnej stráže OS SR a vojenských hudieb a v neposlednom rade doplnenie a stabilizáciu riadiaceho a výkonného personálu.

Následne sa slova ujal brigádny generál Lorinc, ktorý vyjadril veľkú spokojnosť s profesionálne odvedenou prácou a vysokým nasadením príslušníkov VePBA v uplynulom období.  Súhlasil, že  rok 2019 je výzvou v oblasti plnenia  štátno-protokolárnych úloh a  zároveň všetkým poprial  pevné zdravie a úspechy v služobnom a osobnom živote.

Bodkou za stretnutím bolo záverečné vystúpenie veliteľa VePBA. Výcvikový rok 2018 nebol z pohľadu veliteľstva posádky jednoduchý. I napriek zvýšenému počtu štátno- prorokolárnych aktivít či hospodárenia s obmedzeným množstvom pridelených finančných prostriedkov, som s výsledkami spokojný. Preto chcem všetkým poďakovať za dobre vykonanú prácu. Tlmočte moje poďakovanie všetkým svojim podriadeným,“ uzavrel.

Súčasťou stretnutia bolo udelenie ocenení najlepšiemu poddôstojníkovi VePBA vo výcvikovom roku 2017 čatárovi Michalovi Drahošovi a najlepšiemu vojakovi hodnostnej kategórie mužstvo,  desiatnikovi Matejovi Hockickovi. Menovaní, ako vzor ukážkového vojaka, si ocenenie zaslúžili za  prínos pri plnení úloh a povinností a v neposlednom rade za šírenie dobrého mena VePBA a OS SR na verejnosti.


Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018Vyhodnotenie splnenia úloh Veliteľstva posádky Bratislava vo VR 2018

Autor: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ , Foto: npor. Ing. Mgr. Lenka ZVALOVÁ, čat. Martin KLAČAN - Dátum: 06.03.2019
Čítanosť: 1620
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share