Preskocit navigáciu

Seminár hlavných poddôstojníkov NATO


Seminár hlavných poddôstojníkov NATO Na pozvanie veliteľa Spojeneckých síl v Európe a Hlavného poddôstojníka Operačného veliteľstva Spojeneckých síl v Európe sa v dňoch 22. -28. júna 2019 zúčastnil Hlavný poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Vladimír Beluš seminára Hlavných poddôstojníkov NATO a ďalších prizvaných krajín ISES (International Senior Enlisted Seminar) v Európskom Centre pre bezpečnostné štúdie George C. Marshall Center v Garmisch - Partenkirchen (GER). Seminára ISES sa zúčastnili hlavní poddôstojníci z viac ako 40 krajín a prizvaní hlavní poddôstojníci veliteľstiev NATO a vojsk USA po celom svete.
Seminár ISES bol tento rok zameraný na zvyšovanie pripravenosti a spolupráce medzi najvyššími predstaviteľmi poddôstojníckych zborov členských štátov NATO a prístupových krajín na základe zmien operačného a strategického prostredia, riešenie problémov v otázkach štruktúry poddôstojníckych zborov v oblasti výcviku a transformácie.
Dôležitosť úlohy a postavenia poddôstojníkov v rámci aliancie potvrdil v rámci VTC aj veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) generál Tod D. Wolters.
Počas svojho vystúpenia v rámci ISES štábny nadrotmajster Beluš prezentoval vzdelávacie možností OS SR pre poddôstojníkov v rámci aliancie - Kurz operačného plánovania (Battle Staff NCO Course).
Tento kurz, ktorý je výsledkom dlhoročnej spolupráce poddôstojníckych zborov OS SR a Národnej Gardy Indiana bol na medzinárodnom fóre predstavený členom aliancie v rámci oblasti vzdelávania a prípravy poddôstojníkov.
Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaných poddôstojníkov ako efektívnu súčasť štábov s využitím anglického jazyka.
Kurz poskytuje absolventom prehľad o vedomostiach a zručnostiach potrebných pre zvládnutie povinností poddôstojníkom v štábe počas plánovania a vedenia operácie a zároveň získavajú aj prehľad o funkciách na jednotlivých oddeleniach štábu na stupni prápor.

Hlavný poddôstojník amerických síl v Európe (EUCOM) FLTCM (SS/SW) Cris D. Addington (US-N) uviedol „ aktivita OS SR a NG Indiana slúži ako príklad ako menšie krajiny aliancie môžu plnohodnotne prispievať do vzdelávania a prípravy poddôstojníkov“. FLTCM (SS/SW) Addington ďalej zhodnotil, že poddôstojníci OS SR idú dlhodobo príkladom v oblastiach prípravy a systemizácie poddôstojníckeho zboru.
Hlavný poddôstojník spojeneckých síl pre transformáciu (ACT) CSM Tibor Bogdán (HUN-A) doplnil, že zo strany NATO je požiadavka na vykonávanie takéhoto druhu kurzu a odporučil pripraviť a začať proces certifikácie kurzu.
Koordinátorom pre proces prípravy, vykonania kurzu a jeho certifikácie bol určený štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj, ktorý uvedený kurz predstavil a zároveň odpovedal na otázky zúčastnených. Po vykonaní prezentácie a predstavení uvedeného kurzu prebehla diskusia a zároveň počas nej o tento kurz prejavili záujem viaceré krajiny aliancie, ako aj partnerské krajiny ako napríklad Ukrajina a Fínsko.
Svoju účasť na ISES štábny nadrotmajster Beluš využil okrem iného aj na bilaterálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi poddôstojníckych zborov z armády Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ktoré sa niesli v duchu tradične dobrej spolupráce v stredoeurópskom regióne.

Seminár hlavných poddôstojníkov NATOSeminár hlavných poddôstojníkov NATOSeminár hlavných poddôstojníkov NATOSeminár hlavných poddôstojníkov NATOSeminár hlavných poddôstojníkov NATO 2Seminár hlavných poddôstojníkov NATO 2Seminár hlavných poddôstojníkov NATO 2Seminár hlavných poddôstojníkov NATO 2Seminár hlavných poddôstojníkov NATO 3

Autor: asisten HPoD , Foto: ACO - Dátum: 03.07.2019
Čítanosť: 2834
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share