Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 • Preskúšavanie technického a kvalitatívneho stavu výbušnín, výbušných predmetov a munície SEMOD MO SR, autorizovaná osoba VTSÚ Záhorie.
 • Sledovanie a plánovanie preskúšavania technického a kvalitatívneho stavu výbušnín, výbušných predmetov a munície.
 • Zhromažďovanie (archivovanie) technickej dokumentácie o VVPaM uskladnených v muničných skladoch OS SR.
 • Zatrieďovanie nebezpečných vecí Triedy 1 do príslušných podtried nebezpečnosti pre prepravu a vedenie databázy klasifikovanej munície OS SR.
 • Logistické zabezpečenie odberu a odsunu vzoriek VVPaM ku kvalitatívnemu preskúšavania na VTSÚ Záhorie.
 • Odborné zabezpečenie akvizičných projektov – pripomienkovanie KZ, kontrola sprievodných dokumentov pri prevzatí a vypracovanie publikácie Bulletin.
 • Analyzovanie nevyhovujúceho stavu VVPaM a mimoriadnych udalostí, vypracovanie podkladov ku reklamácii.
 • Zabezpečenie kurzu na získanie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou v zmysle § 26 ods.2, písm. a) zákona č.58/2014 Z.z., rozhodnutie č.SEMI-71-53/2017.
 • Aktívna účasť na výkone medzinárodných porovnávacích skúšok s Centrom Zabezpečení Munice (CZM) Týniště Nad Orlicí (ČR) na základe memoranda o porozumení medzi MO ČR a MO SR.

   

 • Skočiť na menu


  Share