Metodické zamestnanie s vybranými PrV a zamestnancami


Metodické  zamestnanie s vybranými  PrV a zamestnancami V súlade s Plánom prípravy na VR 2020 a Plánom činnosti na mesiace január bolo dňa 14.1.2020 vykonané metodické zamestnanie s vybranými PrV a zamestnancami veliteľstva ZZII. Martin. Cieľom zamestnania bolo zopakovať a prehĺbiť znalosti zúčastnených PrV a zamestnacov pri príprave kontroly, pri spracovaní a vedení predpísanej dokumentácie a samotnej príprave kontrolnej skupiny a to v súlade so Smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2017 o kontrole a Metodickými pokynmi GR SEKO - MO SR k vedeniu, spracovaniu a vyhodnocovaniu štatistických výkazov a plánovaniu KČ v MR KČ č. SEKO-41-2/2019. V priebehu zamestnania boli odprezentované tieto učebné otázky: 1. Oboznámenie sa s ustanoveniami platnej legislatívy a nariadeniami ku kontrolnej činnosti. 2. Povinnosti vedúceho kontrolnej skupiny pri samotnom výkone OVK, spôsob vedenia Spisového obalu pri výkone OVK, ukážka konkrétnych dokumentov spracovaných a vedených v „Spisovom obale“ ku KČ. 3. Povinnosti vedúceho kontrolnej skupiny pri práci s Modulom riadenia kontrolnej činnosti (MRKČ) - MO SR, ukážka vstupu do MRKČ, spôsob vyplnenia štatistického výkazu časť „A“, spôsob vyplnenia štatistického výkazu časť „B“ Riadiacim zamestnania bol: NŠ ZZ II. Martin pplk. Ing. Štefan ORAVKIN. Vykonávateľom teoretickej a praktickej časti zamestnania bol z. Ing. Ondrej BABINSKÝ - ORŠ/OOP ZZ II Martin. Účasť na zamestnaní: Zamestnania sa zúčastnili vybraní PrV a zamestnanci veliteľstva ZZII. Martin, ktorí sú predurčení plniť úlohy v oblasti kontrolnej činnosti na pozícii vedúceho kontrolnej skupiny.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: Ing. Ondrej BABINSKÝ , Foto: Ing. Ondrej BABINSKÝ - Dátum: 14.01.2020
Čítanosť: 1825
Verzia pre tlač

Skočiť na menu