Preskocit navigáciu

Slovensko rozširuje svoje zastúpenie vo veliteľstve operácie ISAF


Slovensko rozširuje svoje zastúpenie vo veliteľstve operácie ISAF
Ďalší šiesti príslušníci ozbrojených síl budú pôsobiť v štruktúrach veliteľstva operácie ISAF v Kábule ako súčasť nasadenia Spojeneckého veliteľstva pozemných síl NATO v Heidelbergu a Veliteľstva mnohonárodného zboru Severo-Východ Štetín.
 
Takmer všetci Slováci vyslaní na službu do mierových štruktúr veliteľstiev NATO sú postupne vysielaní do operácií NATO. V januári tohto roka bol nasadený do veliteľstva operácie KFOR v Kosove brigádny generál Miroslav Kocián z veliteľstva NATO v Heidelbergu a ďalší traja príslušníci ozbrojených síl SR z tohto nemeckého veliteľstva do operácie ISAF v Afganistane, ktorí sú zaradení do veliteľstva ISAF v rámci testovania implementácie nového konceptu DJSE (Deployable Joint Staff Element - Nasaditeľný prvok spojeneckého štábu). Prioritou v roku 2010 pre Spojenecké veliteľstvo pozemných síl NATO v Heidelbergu je nasadenie jeho príslušníkov do operácie ISAF v Afganistane. Budú plniť úlohy na Hlavnom veliteľstve ISAF (ISAF HQ) v Kábule. Viac ako 110 štábnych špecialistov tohto veliteľstva z rôznych tímov DJSE bude nasadených v prvej rotácii, aby vytvorili jadro reštrukturalizovaného Hlavného veliteľstva operácie ISAF. Plukovník MUDr. Jozef Ragan, MPH bude vo veliteľstve ISAF po dobu jedného roka zodpovedný za komplexné plánovanie a koordináciu zdravotníckej podpory operácie ISAF vrátane zdravotníckeho odsunu (MEDEVAC) a za kontrolu dodržiavania liečebných postupov v  zdravotníckych zariadeniach operácie ISAF podľa štandardov NATO. Podplukovník Gabriel Kerekeš je vysielaný na šesť mesiacov do situačného centra Hlavného veliteľstva ISAF, kde z pozície zástupcu veliteľa operácií bude zodpovedať za nepretržité monitorovanie operačnej situácie vojsk ISAF v mieste ich nasadenia a za prípravu počiatočných analýz a koordináciu prípravy návrhov štábu ISAF pre hlavného veliteľa. Kapitán Dušan Svitana pracuje ako bezpečnostný dôstojník a úlohy spojené s praktickou implementáciou bezpečnostných predpisov platných pre Severoatlantickú alianciu bude plniť nasledujúcich 6 mesiacov aj na Hlavnom veliteľstve ISAF v Kábule. Ostatní príslušníci OS SR z Veliteľstva síl v Heidelbergu budú do operácie ISAF nasadení v druhej rotácii.
 
Ďalším príspevkom Slovenskej republiky v súvislosti s operáciou ISAF je aj nasadenie slovenských príslušníkov Veliteľstva mnohonárodného zboru Severo-Východ (MNC NE) v Štetíne, Poľsko do štruktúr spoločného veliteľstva ISAF (IJC - ISAF Joint Command) na kábulskom letisku KAIA. Po polročnom výcviku, ktorý zahŕňal sériu medzinárodných cvičení, osobnú prípravu, kurzy a záverečnú akreditáciu v rámci cvičenia vo výcvikovom stredisku NATO v Stavangeri, boli začiatkom mesiaca február nasadení do operácie dvaja z troch slovenských príslušníkov MNC NE. Pozíciu v rámci personálneho manažmentu obsadil major Patrik Adamec. V jeho zodpovednosti je plánovanie tabuliek počtov pre nasledujúce rotácie, organizácia zmien štruktúry veliteľstva a spolupráca s veliteľstvom NATO v holandskom Brunssume pri obsadzovaní súčasných pozícií. Zároveň plní funkciu Staršieho národného predstaviteľa a vedúceho zahraničného pracoviska. V rámci stáleho operačného centra pôsobí major René Ház v smennej prevádzke na funkcii pozorovateľa. Jeho úlohou je monitorovať incidenty, vyhodnocovať a distribuovať podklady na ich ďalšie riešenie. Logistickú oblasť bude od 9. februára zastupovať major Marcel Janiga. V rámci logistiky bude zodpovedať za plánovanie a prípravu podkladov pre operácie ako aj logistické plánovanie presunov a prepráv.
 
V histórii veliteľstva MNC NE Štetín ide už o druhé nasadenie do tejto operácie. V prvej rotácii ozbrojené sily SR obsadili osem pozícií čo predstavovalo 80 % slovenského zastúpenia MNC NE. Súčasnou rotáciou slovenskí príslušníci veliteľstva dosiahli nasadenie 100 %. Nasledujúce mesiace tak preveria pripravenosť našich nasadených vojakov pôsobiť v štruktúrach veliteľstva celej operácie ISAF.
 
Nasadenie príslušníkov ozbrojených síl SR svedčí o tom, že kvalita výcviku a výber personálu do týchto funkcií je na vysokej úrovni a je dôkazom, že ozbrojené sily SR si so cťou plnia úlohy v rámci Severoatlantickej aliancie.
 
Ozbrojené sily Slovenskej republiky majú k dnešnému dňu v operácii ISAF v Afganistane nasadených 242 príslušníkov. K tomuto počtu pribudli šiesti slovenskí dôstojníci, nasadení z veliteľských štruktúr NATO. Slovensko plánuje v apríli tohto roka vyslať do operácie ISAF aj novú strážnu jednotku v počte do 57 príslušníkov, ktorej vyslanie schválila Národná rada SR 3. februára 2010 spolu s rozšírením mandátu.


Autor: hovorca OS SR - Dátum: 05.02.2010
Čítanosť: 19320
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share