Preskocit navigáciu

Hodnotenie VR 2009


Hodnotenie VR 2009
Splnenie záväzkov síl rýchlej reakcie NATO, nasadenia ale i prípravy pred nasadením do bojových skupín Európskej únie boli témami dvojdňového veliteľského zhromaždenia síl výcviku a podpory, ktoré sa uskutočnilo 24. a 25. februára 2010 v posádkach Martin a Trenčín za účasti Zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Gajdoša a hlavných funkcionárov Síl výcviku a podpory OS SR.

V úvode vysvetlil podplukovník Tornyai z úradu národného vojenského predstaviteľa OS SR pri SHAPE požiadavky na sily a spôsobilosti do operácie ISAF v Afganistane. Predstavil i vývoj a budúcnosť operácií Severoatlantickej aliancie v Afganistane a na Balkáne, kde v hlavnej časti pojednávaj najmä o účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v spomínanom priestore operácií medzinárodného krízového manažmentu.

S hodnotením plnenia úloh výcvikového roka 2009 následne vystúpil Veliteľ síl výcviku a podpory generálmajor Miroslav Kováč, ktorý vo svojom vystúpení zhodnotil plnenie úloh síl vyplývajúcich z priorít Náčelníka generálneho štábu pre rok 2009. Zhodnotil prípravu Tímu riadenia presunov pred nasadením do NRF 13 a vyzdvihol národnú prípravu Česko Slovenskej bojovej skupiny (EU BG CZE/SVK) hlavne u Spoločnej logistickej podpornej skupiny (SLPS) a jej troch práporov. Zároveň v úvode disciplinárne odmenil mužstvo a poddôstojníkov, ktorí aktívne pôsobili pri plnení úloh počas nasadenia do deklarovaných síl. „V rámci prípravy bolo na výbornej úrovni vykonané cvičenie vyčlenených jednotiek od NSE sťahovanie troch peších práporov z Mokrade do posádky Martin, kde boli preverené schopnosti jednotiek NSE,“ povedal generálmajor Kováč a dodal, že nadnárodná príprava bola ukončená cvičením Collective Shield 2009. V národnej príprave do BG POL-DEU-LAT-LIT-SVK, ktorá je v pohotovosti na nasadenie od 1. januára 2010 kladne hodnotil vykonané certifikačné cvičenie vo Veľkých Ozorovciach, kde jednotky splnili úlohy bez nedostatkov. Veliteľ rovnako vyzdvihol národný podporný prvok (NSE) a príspevok OMLT v misii ISAF v Afganistane, ktoré sily výcviku a podpory zabezpečovali už niekoľkokrát a dodal: „Kladom bol kvalitný výber personálu, kedy nebola v priebehu misie nutnosť meniť nasadených profesionálnych vojakov.“ Okrajovo sa generálmajor Kováč zmienil aj o optimalizácii štruktúr a reorganizácii síl výcviku a podpory v roku 2009 a o nutnosti rozširovať mieru zodpovednosti pre poddôstojnícku štruktúru velenia. V závere zhodnotil aktualizovaný proces služobnej telesnej prípravy slovami: „Bol stanovený systém, ktorý pomohol v zvyšovaní kvality služobnej telesnej prípravy.“ V príprave profesionálnych vojakov do operácií medzinárodného krízového manažmentu vysoko hodnotil kvalitu prípravy vo Výcvikovej jednotke vojenských misií v Martine „čo potvrdili aj ľudia vracajúci sa z mierových misií.“ Za negatívum ostatného výcvikového roka považuje veliteľ nedostatok finančných zdrojov, ktoré poznačili aj proces vojskových a mimovojskových opráv poškodenej techniky a v neposlednej rade aj investičnú výstavbu.

Dopoludňajšiu časť uzavrel svojím vystúpením Zástupca náčelníka generálneho štábu generálporučík Peter Gajdoš, ktorý vysoko hodnotil efektívnosť využitia znížených limitov pridelených finančných zdrojov, „kedy i v čase finančnej krízy sa podarilo silám naplánovať a splniť úlohy na výbornej úrovni.“ Zároveň zdôraznil, že v závislosti od zmeny mandátu jednotiek pôsobiacich v operácii ISAF v Afganistane musíme aktualizovať aj prípravu jednotiek vo VJVM pred nasadením.

V závere prvého dňa si účastníci veliteľského zhromaždenia prezreli ukážky novozavedenej výstroje, výzbroje a techniky do Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Druhý deň pokračovalo veliteľské zamestnanie odbornou časťou veliteľa síl s veliteľmi priamo podriadených útvarov v posádke Trenčín. Jeho témami boli systém tvorby zásob v OS SR, Smernica na vykonávanie previerok, možnosti využitia personálneho informačného systému pri manažérskej práci veliteľa a okrem predstavenia posledného variantu doktríny Síl výcviku a podpory aj mnohé ďalšie.

Hodnotenie VR 2009Hodnotenie VR 2009Hodnotenie VR 2009Hodnotenie VR 2009Hodnotenie VR 2009 2Hodnotenie VR 2009 2Hodnotenie VR 2009 2Hodnotenie VR 2009 2Hodnotenie VR 2009 3Hodnotenie VR 2009 3Hodnotenie VR 2009 3Hodnotenie VR 2009 3Hodnotenie VR 2009 4Hodnotenie VR 2009 4Hodnotenie VR 2009 4Hodnotenie VR 2009 4Hodnotenie VR 2009 5Hodnotenie VR 2009 5Hodnotenie VR 2009 5

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 25.02.2010
Čítanosť: 11014
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share