Preskocit navigáciuVYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
August 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Hlavné úlohy


Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava (NCVD Bratislava) je výkonným prvkom ŠbPO GŠ OS SR predovšetkým pre:
-          komplexné dopravné zabezpečenie jednotiek ozbrojených síl SR mimo územia SR,
-          komplexné dopravné zabezpečenie jednotiek ozbrojených síl SR na vlastnom území,
-          zabezpečenie prepravy ozbrojených síl iných štátov po území SR,
-          zabezpečenie plánovania nasadenia jednotiek ozbrojených síl SR,
-          riešenie úloh dopravnej infraštruktúry na pozemných komunikáciách.

ODBOR MEDZINÁRODNÝCH PRESUNOV A PREPRAVY

DEP1

 Oddelenie medzinárodných presunov a prepravy / OMPP

Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí predovšetkým plánovanie, koordinácia a komplexné zabezpečenie medzinárodných presunov a prepravy jednotiek ozbrojených síl SR do operácií mimo územia SR, z operácií späť na územie SR a medzinárodné presuny a prepravy na a z medzinárodných vojenských cvičení.Nemenej dôležitou úlohou OMPP je koordinácia medzinárodných presunov a prepráv s využitím medzinárodných vojenských projektov. V oblasti zabezpečenia interoperability s jednotkami členských krajín NATO a EÚ pri operáciách medzinárodného krízového manažmentu prideľuje medzinárodný kód vlastníka kontajnerov (B.I.C.) kontajnerov ozbrojených síl SR (ASRU) a vedie prehľad o ich stave a rozmiestnení, predovšetkým v operáciách mimo územia SR.

DEP3

Oddelenie plánovania a colného výkonu / OPCV 

Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí predovšetkým plánovanie, koordinácia a komplexné zabezpečenie strategickej prepravy deklarovaných jednotiek ozbrojených síl SR predurčených pre sily rýchlej reakcie NATO – NRF a EÚ – BG do operácií medzinárodného krízového manažmentu.Pri zabezpečovaní vyššie uvedených medzinárodných presunov a prepráv zastupuje MO SR pri colnom konaní  pri dovoze, vývoze a tranzite výzbroje, techniky a materiálu ozbrojených síl SR, pôsobiacich v operáciách NATO, EÚ a OSN alebo vyslaných na vojenské cvičenia mimo územia Slovenskej republiky na podklade tlačiva FORM 302.Zároveň zastupuje Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri licenčnom a colnom konaní a podávaní colných vyhlásení za MO SR pri vývoze materiálu určeného pre humanitárnu a vojenskú pomoc tretím krajinám na podklade jednotného colného dokladu (JCD, JCDd) ako aj materiálu vojenskej pomoci od krajín NATO. Plánuje a koordinuje využitie strategických leteckých a námorných prepravných kapacít zabezpečených v rámci medzinárodných projektov NATO a EÚ pre vysielanie deklarovaných jednotiek do operácií medzinárodného krízového manažmentu s ohľadom na použitie softvérových nástrojov ADAMS, CORSOM, EVE a AALPS špecifických pre oblasť vojenskej dopravy.

DEP4

Oddelenie dispečerskej služby / ODS 

V spolupráci s krajinami Aliancie (prevažne s ich Národnými centrami dopravy), Diplomatickým protokolom MZVaEZ SR a zložkami MV SR sa podieľa na spracovávaní a udeľovaní tranzitných povolení a povolení na presun pre prepravy ozbrojených síl iných štátov, tranzitujúcich po pozemných komunikáciách na území SR. Spracováva a zasiela zoznam vozidiel ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu Organizácie severoatlantickej zmluvy na účel plnenia služobných povinností v zmysle zákona č. 25/2008 Z. z. správcovi elektronického mýtneho systému (Sky Toll, a. s.). Požaduje a koordinuje zabezpečenie sprievodu Vojenskou políciou MO SR pre nadrozmerné (nadmerné) prepravy, prepravy nebezpečných vecí (ADR a RID) a prepravy senzitívneho vojenského materiálu ozbrojených síl vysielajúceho štátu na území SR. Zároveň zabezpečuje vydávanie tranzitných povolení a povolení na presun pre všetky presuny a prepravy ozbrojených síl SR počas tranzitu (presunu) územím iných štátov v rámci zabezpečenia pôsobenia ozbrojených síl SR mimo územia SR. Vydáva pokyny pre tranzity a presuny útvarov a zariadení rezortu mimo územie SR. Zvoláva a zúčastňuje sa nevyhnutných pracovných rokovaní so správcami komunikácií (NDS, SSC, VÚC...) k plneniu ohlasovacej povinnosti a aktualizácii postupov hlavne k nadrozmerným (nadmerným) prepravám.

ODBOR VNÚTROŠTÁTNYCH PRESUNOV A PREPRAVY

DEP2

Oddelenie vnútroštátnych presunov a prepravy / OVPP

Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí predovšetkým plánovanie, koordinácia a komplexné zabezpečenie vnútroštátnych cestných presunov a železničných prepráv. V rámci zabezpečenia nosných úloh prípravy OS SR zabezpečuje OVPP „Výcvik v preprave po železnici“ a pravidelné školenie učiteľov „Vojenskej poriadkovej služby“. V rámci zabezpečenia mierového života OS SR zabezpečuje vyjadrenia k vnútroštátnym cestným prepravám nebezpečných vecí v zmysle dohody ADR a vyjadrenia k cestným presunom nadmernej a nadrozmernej techniky.

DEP5 

Oddelenie dopravnej infraštruktúry / ODI

V oblasti dopravnej infraštruktúry plní úlohy spojené so spracovávaním požiadaviek na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu cestnej a železničnej infraštruktúry SR v súlade s vojenskými záujmami MO SR. Kontroluje realizáciu plánov vytýčenia UAC, UŽS a plány údržby a kontroly stálych osobitných zariadení na komunikáciách. Vydáva stanoviská za rezort obrany k uzávierkam na pozemných komunikáciách. Koordinuje plán vykonania komisionálnych prehliadok vojenských železničných vlečiek a z odborného hľadiska posudzuje technický stav vojenských železničných vlečiek.

Skočiť na menu


Share