Preskocit navigáciu

História


 

Velitelia 42.zásobovacej základne Martin

 

 31.10.1992 - 30.9.1995


3. VÝZBROJNÁ ZÁKLADŇA MARTIN

plukovník Ing. Václav ELIÁŠ (31.10.1992 – 30.9.1995)


 1.10.1995 - 30.6.2003

5. VÝZBROJNÁ ZÁKLADŇA MARTIN

plukovník Ing. Václav ELIÁŠ (1.10.1995 – 27.10.1998)

podplukovník Ing. Milan REJKO (28.10.1998 – 26.2.2003)

poverený velením mjr. Ing. Peter BANÁŠ (27.2.2003 – 15.4.2003)


 1.7.2003 - 30.9.2006

VÝZBROJNÁ ZÁKLADŇA MARTIN

podplukovník Ing. Štefan VÁROŠ (16.4.2003 – 4.9.2006)

poverený velením mjr. Ing. Vladimír KOTRUS (5.9.2006 – 30.9.2006)


 1.10.2006 - 31.10.2014

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA MT-5 MARTIN

podplukovník Ing. Peter BANÁŠ (1.10.2006 – 31.12.2006)


 1.1.2007 - 31.10.2014

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁSOBOVACEJ TRIEDY 5 MARTIN

podplukovník Ing. Peter BANÁŠ (1.1.2007 – 29.6.2010)

podplukovník Ing. Peter MASÁR (30.6.2010 – 16.8.2012)

podplukovník Ing. Pavel SOJAK (17.8.2012 – 31.10.2014)


 1.11.2014 - 30.11.2021

ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA II. MARTIN

podplukovník Ing. Pavel SOJAK (1.11.2014 – 31.10.2016)

podplukovník Ing. Július BALA (1.11.2016 – 28.2.2018)

podplukovník Ing. Milan VÍDENSKÝ (1.3.2018 – 30.4.2018)

plukovník Ing. Vladimír KOTRUS (1.5.2018 – 30.6.2018)

plukovník Ing. Marián FILIP (od 1.7.2018 – 14.7.2020 )

plukovník Ing. Ondrej BAGAČKA (od 15.7.2020 – 28.2.2021 )

 1.12.2021 -

42.ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA MARTIN

podplukovník Ing. Pavol TABAČÁR (od 1.8.2021 –  )

 

Chronológia udalostí v 42. zásobovacej základni Martin

 


Úlohou bolo komplexne riadiť a zabezpečovať správu majetku štátu a Armádu SR materiálom a službami prostredníctvom priamo podriadených útvarov, zariadení a jednotiek.

1992

31.10.1992 – vznik 3. Výzbrojnej základne v posádke Martin s podriadenými skladmi:

  sklady munície Trenčín, Sklené, Hronsek, Nováky a Poprad – Kvetnica,
  38. poľný muničný sklad Lešť – Riečky,
  sklad ženijnej munície Nové Mesto nad Váhom,
  sklad špeciálneho materiálu Poprad – Stráže,
  sklad výzbroje Moldava nad Bodvou.

Začatie vedenia evidencie munície v posádke NOVÁKY.

 

1994

Začatie plnenia úloh opravárenskej a výrobnej činnosti.
Začatie budovania muničného archívu NOVÁKY.
Premenovanie 57. Muničného skladu NOVÁKY na 1. Muničnú základňu NOVÁKY.

1995

Vznik 5. Výzbrojnej základne MARTIN s podriadeným skladom výzbroje MOLDAVA nad BODVOU.
Vznik Muničnej základne NOVÁKY a následné prepodriadenie muničných skladov.
Zahájenie činnosti Muničného polygónu Nováky.

2002

Prepodriadenie 52. leteckej zásobovacej základne Maršová-Rašov pod Muničnú základňu Nováky ako muničný sklad.

2003

Získanie Osvedčenia o akreditácii od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre vykonávanie skúšania munície Jej elementov a povrchových ochrán.

2005

Zrušenie MS Hronsek a MS Nové Mesto nad Váhom.
Získanie Národnej autority pre realizáciu úloh:

  Klasifikácia munície, výbušnín a obalov.
  Kvalifikácia výbušnín, munície a jej elementov.

 

2006

Transformácia Muničnej základne NOVÁKY a Výzbrojnej základne MARTIN na ZÁSOBOVACIU ZÁKLADŇU MT-5 s veliteľstvom v Martine.

2007

1.1.2007 - Premenovanie základne na ZÁSOBOVACIU ZÁKLADŇU ZT-5.
1.10.2007 - Prepodriadenie Centra pre prípravu špecialistov EOD a testovanie munície pod CoE EOD VSVaP.

2009

1.7.2009 - Prepodriadenie ZZ ZT-5 pod veliteľstvo SVaP:

  30.6.2009 - Prepodriadenie jednotky EOD do podriadenosti CoE EOD GŠ OS SR.
  Vytvorenie Centra testovania munície u MS Nováky.

 

2010

Na základe Rozkazu prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2010 o zapožičaní čestného názvu zo dňa 16. apríla 2010 bol ZZ ZT-5 zapožičaný čestný názov „ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA VILIAMA ŽINGORA“.

2011

Vytvorenie Oddelenia skladovania materiálu PVaT Poprad.
Zrušenie Skladu výzbroje Moldava nad Bodvou.

2012

20. výročie vytvorenia Zásobovacej základne ZT-5 Martin.

2013

Zrušenie Oddelenia skladovania materiálu PVaT Poprad.

2014

Prepodriadenie ZZ ZT-5 Martin pod ÚLZ Trenčín.
Vnútorná reorganizácia základne - zmena názvu na Zásobovaciu základňu II.
Vytvorenie Centra metrológie a skúšobníctva Žilina.
Vytvorenie Centra podpory Trenčín.

2015

Zrušenie MS Lešť.

2016

Z podriadenosti ZZ II. bolo vyčlenené Centrum podpory Trenčín.

2017

Reorganizačné zmeny (doplnenie DaSS PrV u veliteľstva ZZ II. a MS Trenčín, navýšenie počtov PrV-úsek zásob tr. V u MS Trenčín).

2018

Reorganizačná zmena k termínu 1.4.2018 (doplnenie - navýšenie počtov PrV u podriadených MS k posilneniu činnosti Úsekov zásob tr. V).

2019

Dňom 1.9.2019 bola Zásobovacia základňa II. reorganizovaná na novú optimalizovanú štruktúru (vytvorenie kontrolnej skupiny munície a optimalizácia úsekov ZT-V u MS).

2021

Dňom 1.12.2021 bola Zásobovacia základňa II. reorganizovaná na 42. zásobovaciu základňu. Podriadené centrá CTM Nováky a CMaS a OTD Žilina boli prepodriadené pod 4 pluk logistiky.

 

 

 

 

Skočiť na menu


Share