Preskocit navigáciu

Porada veliteľa ZZ II. Martin s veliteľmi MS a hlavnými funkcionármi


Porada veliteľa ZZ II. Martin s veliteľmi MS a hlavnými funkcionármi V dňoch 6.-7. februára 2018 vykonal veliteľ ZZ II. Martin poradu s hlavnými funkcionármi ZZ II. Martin a veliteľmi podriadených muničných skladov a centier. V rámci porady bolo vyhodnotené splnenie úloh úvodu výcvikového roku 2019 a vydanie úloh do nasledujúceho obdobia. Okrem toho boli vykonané zamestnania z oblasti personálnej, právnej a finančno-ekonomickej služby zamerané na oboznámenie veliteľov a náčelníkov so zmenami v platnej legislatíve – najmä v zákone NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákone NR SR č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce. Ďalšie vstupy boli zamerané na ozrejmenie plánovania nepretržitých zmien zamestnancov DaSS s dôrazom na zákonné nároky zamestnancov vyplývajúce zo Zákonníka práce – napr. nepretržitý odpočinok v týždni. V rámci porady bol zhodnotený aj stav v oblasti BOZP, PO a kontrolnej činnosti.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: pplk. Ing. Štefan BUKOVAN , Foto: Ing. Tomáš POVODA - Dátum: 19.02.2019
Čítanosť: 2735
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share