Preskocit navigáciu

Čistenie technického priestoru MS Poprad – 2.fáza.


Čistenie technického priestoru MS Poprad – 2.fáza. Na základe podpísania dohody o poskytnutí služby č. ASM-254/2020 medzi Ministerstvom obrany SR a Vojenskými lesami a majetkami SR začala dňom 16.3.2020 druhá fáza čistenia technického priestoru Muničného skladu Poprad od náletových drevín a výrub stromov, ktoré poškodzujú majetok OS SR a znižujú kvalitu ochrany MS Poprad na ostatných plochách v správe Ministerstva obrany SR. Celkovo ide o výrub 25 ks stromov (vrba, borovica, osika a jelša), orez 2 ks stromov (borovica), na ktoré je vydaný súhlas resp. rozhodnutie na odstránenie týchto drevín Obcou Spišská Teplica č. j. SPT-302/2018-04 zo dňa 04.02.2019 a SPT-582/2018-02 zo dňa 28.02.2019 na základe žiadosti Ministerstva obrany SR, strediska prevádzky objektov Prešov. Ďalej je predmetom dohody rekultivácia, frézovanie, mulčovanie, odstraňovanie krovitého porastu vo výmere 49 282 m², na ktoré je vydaný súhlas resp. rozhodnutie na odstránenie krovín č. j. SPT-582/2018-02 zo dňa 28.02.2019 na základe žiadosti Ministerstva obrany SR, strediska prevádzky objektov Prešov. Súčasťou tejto druhej fázy je aj náhradná výsadba v rozsahu 150 ks odrastkov Borovice lesnej v súlade s podmienkami bližšie určenými v Rozhodnutí č. j.: SPT-302/2018-04 zo dňa 4.2.2019. Dohodnuté práce budú vykonané v súlade s rozhodnutiami orgánu ochrana prírody Obcou Spišská Teplica č. j. SPT-302/2018-04 zo dňa 04.02.2019 a SPT-582/2018-02 zo dňa 28.02.2019 v termíne: výrub do 31.3.2020 a náhradná výsadba do 31.05.2020. Po ukončení druhej fázy, budú práce pokračovať na základe dohody a spísaní zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie a lesoch č. OV/05/91/006/2019 medzi spoločnosťou PRO POPPULO Poprad a VLM Pliešovce na základe ktorej sa začalo dňom 3.2.2020 čistenie technického priestoru MS Poprad od náletových drevín a nebezpečnej dreviny ohrozujúcej zdravie, životy a majetok MO SR na pozemkoch vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Spišské Podhradie v správe spoločnosti PRO POPULO.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2

Autor: mjr. Ing. Miloš GAĽA , Foto: mjr. Ing. Miloš GAĽA - Dátum: 01.04.2020
Čítanosť: 1679
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share