Preskocit navigáciu

20. výročie MS Lešť-Riečky


20. výročie MS Lešť-Riečky
V trvaní každej organizácie sú určité okamžiky, pozastavenia, kedy môžeme hodnotiť, plánovať a otočiť sa späť.  Dvadsať rokov činnosti Muničného skladu je významným medzníkom jeho existencie, ktorým môžeme smelo konštatovať, že dospel a dosiahol plnoletosť. Dospel hlavne rôznorodosťou činností, plnením úloh a povinností a je plnoletý s ohľadom na dĺžku obdobia, ktorým sa vyvíjal, formoval, zbieral skúsenosti a nadobúdal nové vedomosti.
V súčasnej dobe sa príslušníkom MS vo všetkých zložkách - v administratíve, v zabezpečení činnosti ale i v priamom plnení „bojovej“ úlohy – skladovaní materiálu a jeho zabezpečovaním vojsk OS SR darí plniť jednotlivé úlohy a zároveň i skvalitňovať svoju prácu neustálym rozvojom tak, ako si to súčasné náročné podmienky vyžadujú. Všetci príslušníci pracujú takpovediac podľa starého mušketierskeho hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“. Tak, aby výsledkom spoločného snaženia boli všetky zložky s MS spolupracujúce spokojné a aby mali neustále dobré výsledky práce.
Deväťdesiate roky minulého storočia sa niesli v zložitých politických a ekonomických zmenách v bývalom Československu. Ich výsledkom bolo i rozdelenie ČSFR, vznik Slovenskej republiky a samozrejme i Armády Slovenskej republiky. Pre MS Lešť bolo podstatné rozhodnutie, funkcionárov tvoriaceho sa GŠ ASR, o vytvorení 3. Výzbrojnej základne a v jej podriadenosti i Muničného skladu Lešť.
Od 31. októbra 1992 do 20. marca 1993 bol v extrémne náročných poľných podmienkach vytváraný 38. Poľný muničný sklad Lešť - Riečky.       Celkovo bolo v rámci delenia Armády ČSFR prevzatých celou základňou takmer 50.000 ton munície, výzbroje a materiálu rôzneho druhu. Z toho u MS Lešť cca 16.500 ton munície.
Veliteľmi MS Lešť boli postupne:
- od 1.4. 1994 do 30.9.2002 pplk. Ing. Štefan TÓTH
- od 1.10.2002 do 30.7.2004 mjr. Ing. Ladislav BALLA
- od 1.8.2004 do 31.5.2012 mjr. Ing. Jozef POPJAK
- od 1.6. 2012 mjr, Ing. Miloš MÁTYÁS
Všetkým, súčasným aj bývalým, príslušníkom ďakujeme za ich vykonanú poctivú prácu v uplynulom období, prajeme im to, čo sa praje dvadsaťročným: nevyčerpateľný optimizmus, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. 
Do ďalšieho neľahkého obdobia prajeme veľa pracovných síl  a húževnatosti, nech spoločne udržíme vysoký štandard plnenia stanovených úloh a tým potvrdíme, že sme a budeme pevnou súčasťou OS SR.
Ďakujeme.

Foto príloha č. 1Foto príloha č. 1Foto príloha č. 1Foto príloha č. 1Foto príloha č. 2

Autor: mjr. Ing. Pavol Čavojec - Dátum: 29.01.2013
Čítanosť: 20633
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share