Preskocit navigáciu

Kurz na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a profesionálnych vojakov pre prácu s výbušninami


Kurz na získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a profesionálnych vojakov pre prácu s výbušninami
V dňoch 24. februára až 11. marca 2014 organizovalo Centrum testovania munície Nováky v podriadenosti Zásobovacej základne ZT-5 v poradí už tretí kurz určený pre materiálových funkcionárov obhospodarujúcich muníciu (ZT-5). Kurz je organizovaný v súlade so Smernicami pre výcvik OS SR vo výcvikovom roku 2014 a zároveň na základe získaného poverenia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici (ďalej HBÚ).
Cieľom kurzu je zabezpečiť základné špecializované krátkodobé školenie, preškoľovanie a vzdelávanie zamestnancov a profesionálnych vojakov pre prácu s muníciou a výbušninami, s možnosťou využitia získaného základného oprávnenia v rezorte MO SR i mimo neho.
Kurz bol skoncipovaný tak, aby sa mohol stať základnou súčasťou odbornej prípravy zamestnancov a profesionálnych vojakov určených k zabezpečovaniu a vykonávaniu prác spojených s evidenciou, uskladňovaním, skladovaním a ničením výbušnín, výbušných predmetov, munície a pyrotechnických výrobkov. Jeho dĺžka a forma zahŕňa komplexný rozsah základných teoretických znalostí z oblasti munície, výbušnín a súvisiacej legislatívy, ktoré boli zladené do modernej efektívnej formy vzdelávania určenú pre potrebu výkonu práce predovšetkým zamestnancov - materiálových funkcionárov ZT- 5 v podmienkach OS SR.                   
Kurzu č.3 sa zúčastnilo 9 účastníkov z radov OS SR. Záverečné skúšky pre účastníkov budú realizované na pôde CTM Nováky medzirezortnou komisiou, aj za účasti zamestnancov HBÚ, v dňa 25. marca 2014.
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z.) absolventi kurzu získajú spôsobilosť ustanovujúcu nariadením vlády č.241/2004 („katalóg pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme“), vrátane získania osobitného kvalifikačného predpokladu pre výkon funkcie. Platnosť získaného osvedčenia je 5 rokov od dňa jeho získania.

Foto príloha č. 1Foto príloha č. 1Foto príloha č. 1Foto príloha č. 1Foto príloha č. 2Foto príloha č. 2Foto príloha č. 2Foto príloha č. 2Foto príloha č. 3Foto príloha č. 3

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 13.03.2014
Čítanosť: 12453
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share