Preskocit navigáciu

Sezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 Martin


Sezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 Martin

 

Príslušníci Muničného skladu (MS) Sklené, z podriadenosti Zásobovacej základne ZT-5 Martin, vykonali v dňoch 31.3. až 17.4.2014 jarnú údržbu Stálej trhacej jamy (STJ) za účelom jej prípravy na bezpečnú prevádzku.

Sezónna údržba sa vykonáva pravidelne dvakrát ročne spravidla v trvaní dvoch týždňov. Počas tejto doby sa spolupodieľajú profesionálni vojaci a zamestnanci na prácach pri úprave a údržbe priestorov STJ. Údržba je nevyhnutná pre kvalitnú prípravu vojsk súvisiacu s výcvikom pyrotechnických a ženijných odborností a špecialistov nielen OS SR a taktiež na trhacie práce a úlohy súvisiace  s likvidáciou neupotrebiteľnej munície.

Prvý týždeň boli realizované práce v príprave manipulačných  priestorov a obslužnej plochy STJ. Na predmetných prácach sa podieľali sily a prostriedky Zásobovacej základne ZT-5 Martin v súčinnosti s SPO Martin. V mesiaci apríl sa pokračovalo v odčerpaní  kalovej vody z miesta určeného k likvidácii munície na STJ za výdatnej pomoci síl a prostriedkov z VÚ 1056  Zemianske Kostoľany a za podpory vojenskej hasičskej jednotky MS Sklené.

V termíne od 14.4. do 17. 4. 2014 pokračovala v sezónnej údržbe pracovná skupina s technikou, ktorú vyčlenil VÚ 1037  Martin na dokončenie zemných prác so zameraním na nahrnutie  a  navezenie zeminy  späť do priestoru  určeného k likvidácii munície ktorá je vplyvom výbuchov rozmetaná do okolia STJ, zarovnaní prístupových ciest a zrovnanie okrajov STJ.

            Úlohy jarnej údržby STJ boli splnené a  dňom 24. 4. 2014 sa začala prevádzka STJ praktickou časťou kurzu vojskového pyrotechnika  za riadenia príslušníkov Národného centra EOD Nováky. Do predmetného kurzu  je zaradených celkom 23 príslušníkov  Vojenských útvarov 1049 Sereď, 1201 Kuchyňa, 2790 Žilina, 6363 Liptovský Mikuláš, 2220 Banská Bystrica,1037 Martin,  VTSÚ Záhorie  a MV SR.

            V roku 2013 STJ bola využívaná príslušníkmi z podriadenosti veliteľa ZZ ZT-5 Martin za účelom likvidácie neupotrebiteľnej munície, ďalších VÚ a zariadení OS SR a MV SR v rámci praktického výcviku pyrotechnikov Národným centrom EOD Nováky počas 64 dní o počte 116 príslušníkov. Celkové množstvo likvidovanej a ničenej  munície výbuchom predstavovalo cca 40 ton a ničenie výbušnín pálením cca 0,2 ton. Na STJ je likvidovaná munícia všetkých druhov od nábojov do ručných zbraní cez ženijnú muníciu až po letecké rakety napr. S8KO.


Sezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 MartinSezónna údržba u Zásobovacej základne ZT-5 Martin

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 28.04.2014
Čítanosť: 10142
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share