Preskocit navigáciu

Medzirezortná konferencia


Medzirezortná konferencia
Dňa 11. júna 2014 sa účastníci medzirezortnej konferencie v oblasti bezpečnosti práce a odborného technického dozoru oboznámili s úlohami a poslaním Zásobovacej základne ZT-5 Martin. Organizátorom konferencie bol odbor dozorných činnosti a inšpektorát prace MO SR a zúčastnili sa je zástupcovia zložiek MO SR, MPSVaR SR a MV SR.
Po krátkej prezentácii úloh základne bola vykonaná obhliadka pracovísk a činností Oddelenia technického dozoru a metrológie. Praktická ukážka činnosti revízie zdvíhacieho zariadenia,  skúška tesnosti tlakových nádob, kalibrácia elektrických analógových meracích prístrojov zaujali účastníkov konferencie.
Pri prezentácii odporového záťažníka, pomocou ktorého sa vykonávajú revízie a úradné skúšky elektrických zariadení pod záťažou sa vedúci skupiny oprav elektrocentrál zapotil pri množstve otázok. Samozrejme, veď toto zariadenie je jediné v OS SR.
Počas celej prezentácie boli oboznámení s rozsahom oprávnení a akreditačných osvedčení vydaných v zmysle platnej legislatívy na základe ktorých vykonáva činnosť základňa v oblasti OTDaM.

príloha foto č. 1príloha foto č. 1príloha foto č. 1príloha foto č. 1Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC , Foto: Ing. Tomáš POVODA - Dátum: 13.06.2014
Čítanosť: 9619
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share