Preskocit navigáciu

Reakreditácia Centra testovania munície Nováky


Reakreditácia Centra testovania munície Nováky

           V dňoch 8. a 9. októbra 2014 prebehla v Centre testovania munície Nováky, podriadenej súčasti ZZ ZT-5 Martin, reakreditácia  – posudzovanie zavedeného systému kvality a činnosti skúšobníctva podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005. Reakreditáciu pracoviska vykonala posudzovacia komisia  ustanovená akreditačným orgánom - Slovenskou národnou akreditačnou službou Bratislava v zložení: Ing. Stanislav MUSIL, PhD. (vedúci posudzovateľ), prof. Ing. Ján LABUDA, DrSc. (posudzovateľ) a Ing. Ivan CHYLA (expert).

Samotnému posúdeniu na mieste predchádzalo posúdenie dokumentácie pracoviska, ktorá bola posudzovacej komisii poskytnutá už v máji 2014. Dňa 8.10.2014 sa reakreditácie zúčastnil aj veliteľ ZZZT5 pplk. Ing. Pavel SOJAK a hosť – riaditeľ SNAS Bratislava Mgr. Martin SENČÁK. Menovaní sa spolu s komisiou, náčelníkom CTM mjr. Ing. Milanom ŠKITKOM a manažérom kvality CTM Ing. Miroslavom ŠOMODÍKOM zúčastnili streleckých skúšok na Balistickej skúšobni pechotnej munície a navštívili aj ostatné priestory výkonu skúšok CTM.

Reakreditáciou bola opätovne preverovaná spôsobilosť Centra testovania munície na realizáciu funkčných, technických a fyzikálno-chemických skúšok výbušnín a munície na výkon týchto skúšok v zmysle medzinárodnej normy STN EN  ISO/IEC 17025:2005. Taktiež má zároveň potvrdiť, že CTM je skutočne špecializované pracovisko na  komplexné sledovanie a vyhodnocovanie kvalitatívneho a technického stavu munície, jej elementov, obalov a povrchovej ochrany munície rozsiahlym systémom technických, laboratórnych a streleckých skúšok v súlade s odbornými predpismi.

Konečné rozhodnutie o kompetentnosti pracoviska CTM na výkon skúšobníctva podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 vydá SNAS Bratislava rozhodnutím o udelení akreditácie a osvedčením o akreditácii s účinnosťou na päť rokov v predpokladanom termíne december 2014.


Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 3

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 16.10.2014
Čítanosť: 14795
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share