Preskocit navigáciu

Akreditácia Centra metrológie a skúšobníctva Žilina


Akreditácia Centra metrológie a skúšobníctva Žilina V dňoch 15. až 18. decembra 2014 bolo vykonané odborníkmi Slovenskej národnej akreditačnej spoločnosti (SNAS) posudzovanie k akreditácii úseku metrológie Centra metrológie a skúšobníctva (CMaS) Žilina, podriadenej súčasti ZZ II Martin. Na základe už vydanej akreditácie vykonáva úsek kontroly kvality CMaS 27 laboratórnych akreditovaných skúšok v oblasti - palív, mazív, prevádzkových kvapalín a prímesí a taktiež plastických mazív. Akreditáciou úseku metrológie bola preverovaná spôsobilosť CMaS na realizáciu meraní v súlade s STN EN ISO/IEC 17025:2005. Taktiež má zároveň potvrdiť, že CMaS je skutočne špecializované pracovisko na komplexné akreditované kalibrácie meradiel pre útvary a zariadenia OS SR. Akreditovaním úseku metrológie sa ušetria nemalé finančné prostriedky na kalibrácie predmetných meradiel dodávateľským spôsobom. Žiadosť o udelenie akreditácie zahŕňa meranie jednosmerného napätia, striedavého napätia, jednosmerného prúdu, striedavého prúdu a odporu. Ako vedúci posudzovateľ za SNAS bol určený Ing. Pavol MATES, PhD. a ako expert bol prizvaný zo SNAS Ing. Róbert Mladoš. Predmetnej akreditácie sa zúčastnili taktiež príslušníci nadriadených stupňov a taktiež hlavný metrológ OS SR. Posudzovaním bola zistená nezhoda s STN EN ISO/IEC 17025 v bode 5.4.6 kde je potrebné aktualizovať postupy na odhad neistôt a hodnoty neistôt zosúladiť s hodnotami v rozsahu akreditácie. Po úspešnom odstránení nezhody bude možné udeliť akreditačné osvedčenie v požadovanom rozsahu. Konečné rozhodnutie o kompetentnosti pracoviska CMaS na výkon skúšobníctva podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 vydá SNAS Bratislava rozhodnutím o udelení akreditácie a osvedčením o akreditácii s účinnosťou na päť rokov v predpokladanom termíne december 2014.

Akreditácia Centra metrológie a skúšobníctva Žilina Akreditácia Centra metrológie a skúšobníctva Žilina

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 15.12.2014
Čítanosť: 9576
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share