Preskocit navigáciu

60-te výročie založenia Muničného skladu Rašov


60-te výročie založenia Muničného skladu Rašov
Každoročne koncom septembra si Muničný sklad Rašov pripomína dve významné udalosti. Tou prvou je deň Ozbrojených síl, tou druhou výročie založenia útvaru.
 „Dňa 27. septembra vychádza prvý denný rozkaz útvaru. Týmto rozkazom sa zriaďuje vojenský  útvar 6183 Rašov“. Týmito slovami sa začína Kronika dnešného Muničného skladu Rašov v podriadenosti Zásobovacej základne II Martin. Tento zápis v kronike pochádza z roku 1955 a tento rok si sklad pripomína 60. výročie založenia.
O vzniku Muničného skladu v obci Rašov sa rozhodlo začiatkom 50. rokov 20-teho storočia a s praktickou výstavbou sa začalo v roku 1952. Prví vojaci k útvaru nastúpili v septembri 1955 a čoskoro sa útvar označovaný ako Pobočný muničný letecký sklad Ústredného leteckého muničného skladu Chrást u Chrudimi začína plniť muníciou, ktorá je navážaná zo skladov Vráž u Písku a Plzeň. Úvodné navážanie munície bolo ukončené           5. decembra 1955. Vojaci základnej služby boli ubytovaní v drevených barakoch v hospodárskom priestore. Pre vojakov z povolania boli postupne budované bytové jednotky, ako dočasné ubytovanie slúžila taktiež Zrubová chata v obci Rašov.
Muničný sklad bol v ďalších rokoch postupne dobudovávaný – elektrická signalizačná stena, sklad PHM, obmena oplotenia skladu, rekonštrukcia skladov. Taktiež v rámci zmien ČSĽA, ČSA a ASR bol postupne reorganizovaný a prepodriaďovaný. Vždy však mal svoje pevné miesto či už v Armáde, alebo v ozbrojených silách.
Výročie vzniku si Muničný sklad pripomenul dňa 25. septembra 2015 nástupom útvaru, ktorého sa okrem súčasných príslušníkov útvaru zúčastnili aj záujemcovia z radov bývalých príslušníkov a pozvaní hostia, vrátane veliteľa základne a veliteľov ďalších Muničných skladov v podriadenosti ZZ II. Na nástupe boli odovzdané pamätné a ďakovné listy a prítomní boli oboznámení so stručnou históriou útvaru. Prítomní mohli nahliadnuť aj do Kroniky útvaru, ktorá je vedená nepretržite od roku 1955, ale aj do ďalších zachovaných dokumentov, ktoré fotograficky a písomne dokumentujú život na útvare v minulosti.
Po nástupe útvaru pokračovala oslava jubilea športovým dňom. Pre záujemcov bol zorganizovaný turistický pochod Manínskou tiesňavou a k dispozícii bol aj športový areál v obci Maršová-Rašov. Tu bolo k dispozícii aj občerstvenie, vrátane čerstvo uvareného guláša ako obed.
Počas športového dňa sa príslušníci útvaru stretli s mnohými svojimi bývalými kolegami a pri guláši a občerstvení zaspomínali na spoločne strávené chvíle u útvaru. Napriek tomu, že nám počasie neprialo, strávili sme pekné chvíle, na ktoré budeme spomínať minimálne do ďalšieho výročia.

príloha foto č. 1príloha foto č. 1príloha foto č. 1príloha foto č. 1príloha foto č. 2

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 08.10.2015
Čítanosť: 6740
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share