Preskocit navigáciu

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky tento krát medzinárodne.


Medzilaboratórne porovnávacie skúšky tento krát medzinárodne.
Centrum testovania munície Nováky, podriadená súčasť Zásobovacej základne II Martin, je akreditované pracovisko Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle STN EN ISO/IEC 17025, registrované pod číslom S-144. Jednou z povinností vyplývajúcich z technickej normy je zúčastňovanie sa mezilaboratórnych porovnávacích skúšok (ďalej MPS).
V dňoch od 16. do 20. mája 2016 sa na základe Memoranda o porozumení medzi MO ČR a MO SR o medzilaboratórných porovnávacích skúškach munície vykonávali medzinárodné MPS na pracovisku Centra testovania munície v Novákoch.
Medzinárodných MPS sa zúčastnili príslušníci Centra testovania munície Nováky a príslušníci Centra zabezpečení munice Týnište nad Orlicí (ČR).
MPS prebiehali v oblastiach chemicko-fyzikálne skúšky: skúška stanovenia chemickej stability pri 100°C, skúška stanovenia chemickej stability metódou vákuového stabilitného testu, skúška stanovenia termickej stability metódou DTA ,skúška stanovenia vlhkosti a prchavých látok gravimetricky, technické skúšky: skúška ultrazvukovej defektoskopie, skúška iniciačnej schopnosti a výkonu zážihových rozbušiek.
V rámci spolupráce medzi MO SR a MO ČR prebiehala výmena skúsenosti z oblasti manažérstva kvality.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 3Príloha foto č. 3

Autor: mjr. Ing. Pavol ČAVOJEC - Dátum: 30.05.2016
Čítanosť: 3647
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share