Preskocit navigáciu

Bilaterálna spolupráca OS SR a AČR


Bilaterálna spolupráca OS SR a AČR
V dňoch 14-16.2.2017 za prítomnosti funkcionárov GŠ OS SR a Úradu logistického zabezpečenia sa v priestoroch zásobovacej základne II.  Martin uskutočnilo bilaterálne rokovanie medzi príslušníkmi OS SR a armádou ČR. Veliteľ pplk. Ing. Július BALA privítal prítomných na pôde Zásobovacej základne II. a oboznámil prítomných s programom rokovania. Témami pracovného stretnutia bolo rozvíjanie bilaterálnej spolupráce v oblasti opráv a údržby pozemnej techniky a k príprave spoločnej opravárenskej jednotky OS SR a AČR. V rámci pracovného stretnutia sa príslušníci AČR oboznámili s úlohami a činnosťou ZZ II. Martin a boli im prezentované formou ukážky spôsobilosti Centra opráv, Centra zásob a Centra metrológie a skúšobníctva.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2

Autor: mjr. Ing. Ján LEŠŇANSKÝ , Foto: Mgr. Lenka RIMÓCIOVÁ - Dátum: 17.02.2017
Čítanosť: 3187
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share