Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie výcvikového roku 2016


Vyhodnotenie výcvikového roku 2016
Dňa 14. marca 2017 sa v priestoroch DZ Ústie nad Priehradou konalo za prítomnosti hlavných funkcionárov Zásobovacej základne II., veliteľov podriadených muničných skladov, náčelníkov centier a pozvaných hostí veliteľské zhromaždenie veliteľa Zásobovacej základne, kde pplk. Ing. Július BALA vyhodnotil plnenie úloh Zásobovacej základne II. vo výcvikovom roku 2016.
Na veliteľskom zhromaždení sa ako hosť zúčastnili veliteľ ÚLZ OS SR plk. gšt. Ing. Ján ŽARNOVICKÝ a bývali veliteľ ZZ II. pplk. Ing. Pavel SOJAK. V hlavnom bode programu veliteľ Zásobovacej základne II. pristúpil k vyhodnoteniu plnenia úloh Zásobovacej základne II. vo výcvikovom roku 2016, kde poukázal na plnenie veľmi náročných a zložitých úloh definované hlavnými plánovacími dokumentmi OS SR ale aj na množstvo neplánovaných úloh. Všetky úlohy boli splnené v požadovanej kvalite. Na záver svojho vystúpenia vyslovil ďakovné slová všetkým príslušníkom Zásobovacej základne II., za vynaložené úsilie a dosiahnuté výsledky pri plnení úloh výcvikového roku 2016.
       Veliteľ ÚLZ OS SR plk. gšt. Ing. Ján ŽARNOVICKÝ vo svojom vystúpení vyslovil poďakovanie za plnenie úloh bez mimoriadnych udalostí a následne vyzdvihol činnosť príslušníkov Zásobovacej základne II. pri plnení plánovaných a neplánovaných úloh.
        Po ukončení oficiálnej časti zhromaždenie pokračovalo prednáškami s vojensko-odbornou tematikou.  

priléha foto č. 1priléha foto č. 1priléha foto č. 1priléha foto č. 1

Autor: mjr. Ing. Ján LEŠŇANSKÝ , Foto: Ing. Miloš SIRÁŇ - Dátum: 24.03.2017
Čítanosť: 3487
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share