Preskocit navigáciu

Kurz odbornej spôsobilosti


Kurz odbornej spôsobilosti

V zmysle zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií č. 58/2014 Z.z. sa v dňoch 15.1.2018-26.1.2018 uskutočnil pilotný Kurz odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou v centre testovania munície Nováky. Kurz prebiehal za riadenia Náčelníka centra testovania munície mjr. Ing. Jána BARTOŠA. Cieľom kurzu bolo zvýšiť odbornú pripravenosť príslušníkov úseku zásob tr. V pri práci s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou a oboznámiť ich zo všeobecnými záväznými právnymi predpismi a vnútornými riadiacimi predpismi.

Program kurzu bol realizovaný prostredníctvom príslušníkov CTM Nováky a príslušníkov MS Nováky, obsahom bol zameraný na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, skladovanie a evidenciu, BOZP pri práci, balenie a označovanie, kategorizáciu výbušnín, výbušných predmetov a munície a praktickú činnosť v skladisku munície. Súčasťou programu boli aj otvorené diskusie k zásadným témam prednášaných blokov.

Na záver príslušníci kurzu absolvovali záverečné skúšky pre získanie odbornej spôsobilosti pre pracovníkov skladovej činnosti v zmysle § 26 ods. 2 písmeno a) zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii č. 58/2014 Z.z. Skúšobná komisia na záverečné preskúšanie bola zložená z príslušníkov CTM a delegovaného člena zo Sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR podplukovníka Ing. Štefana ZRENIČÍKA.


Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: mjr. Ing. Ján LEŠŇANSKÝ - Dátum: 30.01.2018
Čítanosť: 2901
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share