Preskocit navigáciu

Pracovná porada k oblasti BOZP, OPP a OŽP


Pracovná porada k oblasti BOZP, OPP a OŽP
Na základe rozhodnutia veliteľa Zásobovacej základne II. Martin plk. Ing. Mariána FILIPA sa dňa 15.08.2018 uskutočnila pracovná porada bezpečnostných technikov, TPO, NPO, T OŽP, veliteľov VHJ a poverených zamestnancov pre plnenie úloh na úseku BOZP z muničných skladov a podriadených pobočiek v ZZ II. Martin.
 
Veliteľ základne všetkým zúčastneným predstavil svoju víziu fungovania Zásobovacej základne II. Martin v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Cieľom pracovného rokovania bolo zistiť stav plnenia úloh v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi vo všetkých podriadených súčastiach.
 
      Predmetom porady boli tri okruhy:
 
1.         okruh – všeobecné informácie o pracovisku, popis pracoviska, z pohľadu BOZP a OPP so zameraním na rizikové pracoviská,
2.        okruh – problémové oblasti BOZP a OPP, absentovanie OOPP, nedostatok finančného krytia na OOPP, komunikáciu s veliteľmi MS a pobočiek, využívanie hasičskej techniky, technických prostriedkov na iné úlohy, pracovné aktivity hasičov, nariaďované úlohy zo strany veliteľov MS,
3.         okruh – predstavy o budúcom fungovaní v oblastiach BOZP, OPP, názory a návrhy.
          Výstupom jednania je kolektívne vypracovanie základných dokumentov ZZII. Martin o smerovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s ochranou životného prostredia.
          Záverom veliteľ ZZ II. Martin stanovil zloženie dvoch komisií na prípravu a vypracovanie hore spomenutých základných dokumentov, ktoré majú byť vypracované do 31.12.2018, s účinnosti od 01.01.2019.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: Mgr. Silvia KECSÖOVÁ , Foto: Xénia HOLKOVÁ - Dátum: 17.08.2018
Čítanosť: 2667
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share